Žiadosť o podporu projektu: Darovanie notebookov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Žiadosť je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) v jednom vyhotovení aj s podpismi.
 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o Žiadateľovi*, ktorý projekt organizuje

 • V prípade, že nemáte facebookovú stránku, vpíšte "nemáme".
 • Štatutárny zástupca Žiadateľa

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • Bankové spojenie

 • 2. Informácie o projekte

 • Charakterizujte jednotlivé časti projektu.
 • Realizácia a organizačné zabezpečenie projektu

 • ObdobieAktivita 
 • V prípade ak spolupracujete aj s inými partnermi na tomto projekte, charakterizujte o akých partnerov sa jedná, akú majú úlohu, zodpovednosť atď.
 • 3. Výdavky a príjmy


 • Uveďte aj žiadanú sumu podpory od Nadácie Volkswagen Slovakia.
 • Pečiatka a podpis.