Žilinská univerzita v Žiline spolu s Nadáciou Volkswagen Slovakia získali ocenenie rektora Žilinskej univerzity v Žiline za výnimočný vedecký prínos v rámci aplikácie projektu ,,Yrobot“, ktorý predstavuje Open hardware platformu, na ktorej si môžu študenti osvojiť základy elektroniky, informatiky a počítačového inžinierstva. Yrobot má slúžiť ako základ pre vývoj ďalších rozširujúcich aplikácií.

Projekt ,,Yrobot“ bol v roku 2014 rozšírený tak do Žilinského ako aj Bratislavského kraja. Po jeho úspešnej realizácii bola v roku 2015 téma projektu súčasťou grantového programu ,,Stredné školy a technika“, vďaka čomu bolo možné rozšíriť tento projekt na všetky kraje Slovenska.

Dňa 20.10.2016 sa bude v závode Volkswagen Slovakia v Bratislave konať vyhodnotenie tohto grantového programu. Okrem toho si žiacke tímy budú môcť zmerať sily v dvoch kategóriách súťaže Yrobot Cup 2015:
Kategória 1: Naprogramovanie riadiacich algoritmov robota pre jeho pohyb po vymedzenej dráhe
Kategória 2: Prezentovanie systémov, ktoré boli vyvinuté jednotlivými tímami ako nadstavbové moduly platformy Yrobot.

Viac informácií o grantovom programe ,,Stredné školy a technika“ nájdete tu.