Project Description

Akciu s názvom Zelená spolupráca Nadácia iniciovala už v roku 2014. Jej cieľ bol jasný – pomôcť a skrášliť okolie. V rovnakom duchu sa niesla aj v nasledujúcich rokoch, kedy sa zamestanci Volkswagen Slovakia a iní dobrovoľníci spolu s deťmi zapojili do revitalizácie okolia základnej školy na ulici I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi ako aj Materskej školy na Družstevnej ulici v Martine. Tento rok dobrovoľníci v Martine pomáhali 28. apríla a v Devínskej Novej Vsi spoja sily už 12. mája. Ste srdečne pozvaní! V inšpiratívnej začínajúcej tradícii Nadácia pokračuje aj v roku 2018 a novým grantovým programom opäť dáva dobrovoľníkom zelenú. Vďaka dobrovoľníkom z radov zamestnancov sa do programu môžu zapojiť základné a materské školy na celom Slovensku a venovať niektoré z jarných dní spoločnej dobrovoľníckej aktivite. Ciele grantového programu:

  • Podporiť dobrovoľnícku verejnoprospešnú aktivitu nielen zamestnancov Volkswagen Slovakia a ich detí
  • Skrášliť areály materských a základných škôl: upraviť školský dvor, ihrisko, vysadiť stromy a trávnik, namaľovať múry a lavičky, opraviť plot, chodníky atď.
  • Podporiť regióny, z ktorých zamestnanci pochádzajú
  • Zvýšiť eko-povedomie

Žiadateľ:

  • materské školy, základné školy, spolupracujúce občianske združenia a neziskové organizácie na Slovensku pod záštitou zamestnanca Volkswagen Slovakia

Maximálna výška podpory: 500 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 25. januára 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 24. februára 2018
Realizácia projektov: marec – jún 2018

Prehľad podporených projektov v roku 2017 nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty