Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo podporuje deti vyrastajúce v centrách pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy). V tomto duchu realizuje v spolupráci s partnermi – Odborom dopravnej polície Prezídia Policajného zboru a s organizáciou Úsmev ako dar, projekt, vďaka ktorému sa im snaží uľahčiť uplatnenie sa na trhu práce. Dvadsiatim deťom či mladým dospelým pokryje náklady na vodičský preukaz! Doposiaľ v podobných projektoch spolupráce pomohla týmto užitočným spôsobom už viac ako 200 deťom.

Ako môžeš získať príspevok na vodičský kurz?

  1. Prihlásiš sa prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdeš tu.
  2. Dôležitá je tvoja motivácia, ktorú uvedieš do prihlášky.
  3. Hodnotiaca komisia vyberie 20 z vás, ktorí získajú finančný príspevok na vodičský preukaz.
  4. Týmto dvadsiatim budú pridelené autoškoly, v ktorých absolvujú vodičské kurzy. Vlastný finančný vklad bude predstavovať iba 50 €.

Časový harmonogram:

  • Júl 2019 – august 2019 -> prijímanie žiadostí
  • September 2019 -> zasadnutie komisie a výber 20 uchádzačov
  • Október 2019 – október 2020 -> absolvovanie vodičských kurzov

Pravidlá projektu nájdete tu.

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Grantové pravidlá

Pripravuje sa

Pripravuje sa