Project Description

Každý rok pripravuje Nadácia Volkswagen Slovakia pre deti z centier pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy) už tradičný výherný projekt. Cieľom je prebudiť ich záujem o okolitý svet a pripraviť ich na reálny život, aby zistili, že „bez práce nie sú koláče“. Deti z centier pre deti a rodiny každý rok vlastnoručne vytvárajú  súťažné diela na inú tému, v období Vianoc bývajú súťažné modely vyhodnotené a víťazi odmení peknými cenami.

ZADANIE PROJEKTU – TÉMA V ROKU 2020:

Tohtoročná téma deťom pripomenie, že je veľmi dôležité vedieť si užívať radostné chvíle, tešiť sa z hier a kamarátov. Deti budú mať za úlohu vytvoriť „auto očami detí“. Stvárnia v ňom svoje predstavy o tom, ako by vyzeralo auto, keby mohli jazdiť deti.

——————————————————————————————————————————————-

VÍŤAZI VIANOČNĚHO PROJEKTU 2020:

S radosťou Vám oznamujeme, že už poznáme víťazov Vianočného rpojektu 2020, zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services hlasovaním rozhodli o týchto výhercoch:
 
1.miesto: Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica – vyhráva Volkswagen up!
2.miesto: Centrum pre deti a rodiny Malacky
3.miesto: Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastných kilometrov!

——————————————————————————————————————————————-

Ciele projektu a cieľová skupina:

Atraktívnou formou vzbudiť záujem detí z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín, motivovať ich k aktivite a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku, zručnosť, hravosť, predstavivosť a podporovať v nich rast morálnych hodnôt.

Ako sa zapojiť do projektu:

Zostrojením modelu „auta očami detí“ a jeho registráciou prostredníctvom elektronickej žiadosti. Od 3. augusta do 30. septembra prebehne prihlasovanie originálnych modelov od centier pre deti a rodiny z celého Slovenska.
Dôležitou súčasťou elektronickej žiadosti sú fotografie súťažného modelu v dostatočnej kvalite (2x foto modelu „auta očami detí“, 2x foto detí pri jeho výrobe, 1x foto detí s vyrobeným modelom), ktoré sú jedným z rozhodujúcixh kritérií výberu naj modelov. Žiadosť musí okrem toho obsahovať krátky popis použitých materiálov, kontaktné údaje na centrum pre deti a rodiny a vyplnený Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií.
Odmenených bude 5 najlepších a najnápaditejších modelov, ktoré následne postúpia do druhého súťažného kola. Zamestnanci závodu Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services v Bratislave v ňom hlasovaním prostredníctvom interných aplikácií rozhodnú o troch víťazoch. Na výhercov čakajú hodnotné ceny a centrum pre deti a rodiny na prvom mieste získa Volkswagen up!
Štatút súťaže je k nahliadnutiu na tomto linku.

Ceny pre víťazov:

3. Finančný dar 1 000 € na vzdelávacie pomôcky alebo na vzdelávacie a voľnočasové aktivity  a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
2. Finančný dar 2 000 € na vzdelávacie pomôcky alebo na vzdelávacie a voľnočasové aktivity  a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
1. Automobil Volkswagen up! spolu s dotáciou 1.000 € na pohonné hmoty a vecné ceny pre deti zapojené do projektu!

Časový harmonogram projektu:

Do 30.09.2020: elektronická registrácia žiadostí a fotografií súťažných modelov áut vyhotovených deťmi
Do 31.10.2020: výber top 5 modelov
Do 15.11.2020: hlasovanie zamestnancov Volkswagen Slovakia, a.s. a Volkswagen Group Services, s.r.o. o „naj“ model auta
20.11.2020: vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie víťazných centier pre deti a rodiny

Štatút súťaže „Vianočný projekt 2020: Auto očami detí“ nájdete tu.
Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií nájdete tu.

Víťazov Vianočného projektu 2019: Auto tolerancie nájdete  tu.
Víťazov Vianočného projektu 2018: Auto pre znevýhodnených nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2017: Auto budúcnosti nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2016: Pohyblivé auto nájdete tu.
Video z odovzdávania automobilu Volkwagen up! víťazovi Vianočného projektu 2015: Prírodné auto Detskému domovu v Martine, nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Pravidlá projektu

NEDOSTUPNÉ

Podporené projekty