Project Description

Každý rok pripravuje Nadácia Volkswagen Slovakia pre deti z centier pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy) už tradičný výherný projekt. Cieľom je prebudiť ich záujem o okolitý svet a pripraviť ich na reálny život, aby zistili, že „bez práce nie sú koláče“. Deti z centier pre deti a rodiny každý rok vlastnoručne vytvárajú  súťažné diela na inú tému, v období Vianoc bývajú súťažné modely vyhodnotené a víťazi odmení peknými cenami.

VYHODNOTENIE PROJEKTU

Od 15. júla do 30. septembra prebiehalo prihlasovanie originálnych digitálnych diel od centier pre deti a rodiny z celého Slovenska. Spolu sme získali 25 zaujímavých videí, v ktorých deti prezentovali svoje výtvory a vysvetľovali modelové situácie opisujúce využitie Auta tolerancie. Všetkých 171 detí zapojených do projektu odmeníme za ich usilovnú prácu a veľké nasadenie hodnotným vecným darom. Pretože vybrať pôvodne plánovaných 5 najlepších videí bolo takmer nemožné, rozhodli  sme sa venovať finančnú podporu vo výške 700 €10 centrám pre deti a rodiny. Z toho najnápaditejších TOP 6 videí postúpilo do druhého kola, v ktorom môžu zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services rozhodnúť hlasovaním prostredníctvom interných aplikácií o víťazovi osobného automobilu Volkswagen up!

Od 1. novembra do 15. novembra prebiehalo hlasovanie zamestnancov Volkswagen Slovakia, a.s. a Volkswagen Group Services, s.r.o. o „naj“ modelovú situáciu s autom tolerancie, tí rozhodli takto:  3. miesto patrí Centru pre deti a rodiny Dedina Mládeže a na 2. mieste sa umiestnilo Centrum pre deti a rodiny Ružomberok. Hlavnú cenu za 1. miesto si odnesie Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská.

 

Ciele projektu:

Atraktívnou formou vzbudiť záujem detí z centier pre deti a rodiny, motivovať ich k aktivite a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku, zručnosť, hravosť, predstavivosť a podporovať v nich rast morálnych hodnôt.

Cieľová skupina:

Deti z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín.

Zadanie projektu – téma v roku 2019:

Tohtoročná téma deťom pripomenie dôležitosť dobrých skutkov a hodnôt, ktoré si treba vážiť počas celého roka – úcty a ohľaduplnosti voči druhým. Deti budú mať za úlohu vytvoriť modelovú situáciu, ktorej súčasťou bude auto tolerancie. Novinkou v porovnaní s minulými ročníkmi je práve stvárnenie celej modelovej situácie – auto bude súčasťou scény, ktorá bude znázorňovať aké dobré skutky sa dajú vďaka autu vykonať alebo, v prípade ohľaduplnosti, čo ohľaduplnosť znamená a ku komu všetkému a ako môžeme byť nielen počas jazdy ohľaduplní (k ostatným ľuďom na ceste, k znevýhodneným, k dodržiavaniu nie len predpisov, ale aj morálnych zásad, skupinám ľudí, škôlkarom, ľuďom na vozíčku a pod.).
Zapojte sa do projektu a vyhrajte zaujímavé ceny. Odmenených bude 5 najlepších a najnápaditejších modelov, ktoré následne postúpia do súťažného druhého kola projektu. Zamestnanci závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave v ňom hlasovaním rozhodnú o troch víťazných. Na výhercov čakajú hodnotné ceny a centrum pre deti a rodiny na prvom mieste získa úplne nový Volkswagen up!

Ako sa zapojiť do projektu:

Zostrojením modelovej situácie s autom tolerancie a jej registráciou prostredníctvom elektronickej žiadosti. Dôležitou súčasťou elektronickej žiadosti je video s vysvetlením modelovej situáciefotografie súťažnej modelovej situácie s autom tolerancie v dostatočnej kvalite (2x foto modelovej situácie s autom tolerancie, 1x foto detí pri jej výrobe a 1x foto modelovej situácie spolu s deťmi, ktoré ju vytvorili), ktoré sú jedným z rozhodujúcixh kritérií výberu naj modelov. Žiadosť musí okrem toho obsahovať krátky popis použitých materiálov a hlavne vysvetlenie modelovej situácie, kontaktné údaje na centrum pre deti a rodiny a vyplnenie Súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií.

Ceny pre víťazov:

3. Finančný dar 1 000 € na zakúpenie vzdelávacích pomôcok alebo na vzdelávacie aktivity a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
2. Finančný dar 1 500 € na zakúpenie vzdelávacích pomôcok alebo na vzdelávacie aktivity a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
1. Automobil Volkswagen up! spolu s dotáciou 1.000 € na pohonné hmoty a vecné ceny pre deti zapojené do projektu!

Časový harmonogram projektu:

Do 30.09: elektronická registrácia žiadostí, vysvetľujúcich videí a fotografií súťažných modelových situácií s autami tolerancie vyhotovených deťmi
Do 31.10.2019: výber top 5 modelov
Do 15.11.2019: hlasovanie zamestnancov Volkswagen Slovakia, a.s. a Volkswagen Group Services, s.r.o. o „naj“ modelovú situáciu s autom tolerancie
20.11.2019: vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie víťazných centier pre deti a rodiny

Štatút súťaže „Vianočný projekt 2019: Auto tolerancie“ nájdete tu.
Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií nájdete tu.

Víťazov Vianočného projektu 2019: Auto tolerancie nájdete  tu.

Víťazov Vianočného projektu 2018: Auto pre znevýhodnených nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2017: Auto budúcnosti nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2016: Pohyblivé auto nájdete tu.
Video z odovzdávania automobilu Volkwagen up! víťazovi Vianočného projektu 2015: Prírodné auto Detskému domovu v Martine, nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

Pravidlá projektu

NEDOSTUPNÉ

Podporené projekty