Project Description

Každý rok pripravuje Nadácia Volkswagen Slovakia pre deti z centier pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy) už tradičný výherný projekt. Cieľom je prebudiť ich záujem o okolitý svet a pripraviť ich na reálny život, aby zistili, že „bez práce nie sú koláče“. Deti z centier pre deti a rodiny každý rok vlastnoručne vytvárajú  súťažné diela na inú tému, v období Vianoc bývajú súťažné modely vyhodnotené a víťazi odmení peknými cenami.

Ciele projektu:

Atraktívnou formou vzbudiť záujem detí z centier pre deti a rodiny, motivovať ich k aktivite a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku, zručnosť, hravosť, predstavivosť a podporovať v nich rast morálnych hodnôt.

Cieľová skupina:

Deti z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín.

Zadanie projektu – téma v roku 2019:

Tohtoročná téma deťom pripomenie dôležitosť dobrých skutkov a hodnôt, ktoré si treba vážiť počas celého roka – úcty a ohľaduplnosti voči druhým. Deti budú mať za úlohu vytvoriť modelovú situáciu, ktorej súčasťou bude auto tolerancie. Novinkou v porovnaní s minulými ročníkmi je práve stvárnenie celej modelovej situácie – auto bude súčasťou scény, ktorá bude znázorňovať aké dobré skutky sa dajú vďaka autu vykonať alebo, v prípade ohľaduplnosti, čo ohľaduplnosť znamená a ku komu všetkému a ako môžeme byť nielen počas jazdy ohľaduplní (k ostatným ľuďom na ceste, k znevýhodneným, k dodržiavaniu nie len predpisov, ale aj morálnych zásad, skupinám ľudí, škôlkarom, ľuďom na vozíčku a pod.).
Zapojte sa do projektu a vyhrajte zaujímavé ceny. Odmenených bude 5 najlepších a najnápaditejších modelov, ktoré následne postúpia do súťažného druhého kola projektu. Zamestnanci závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave v ňom hlasovaním rozhodnú o troch víťazných. Na výhercov čakajú hodnotné ceny a centrum pre deti a rodiny na prvom mieste získa úplne nový Volkswagen up!

Ako sa zapojiť do projektu:

Zostrojením modelovej situácie s autom tolerancie a jej registráciou prostredníctvom elektronickej žiadosti. Dôležitou súčasťou elektronickej žiadosti je video s vysvetlením modelovej situáciefotografie súťažnej modelovej situácie s autom tolerancie v dostatočnej kvalite (2x foto modelovej situácie s autom tolerancie, 1x foto detí pri jej výrobe a 1x foto modelovej situácie spolu s deťmi, ktoré ju vytvorili), ktoré sú jedným z rozhodujúcixh kritérií výberu naj modelov. Žiadosť musí okrem toho obsahovať krátky popis použitých materiálov a hlavne vysvetlenie modelovej situácie, kontaktné údaje na centrum pre deti a rodiny a vyplnenie Súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií.

Ceny pre víťazov:

3. Finančný dar 1 000 € na zakúpenie vzdelávacích pomôcok alebo na vzdelávacie aktivity a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
2. Finančný dar 1 500 € na zakúpenie vzdelávacích pomôcok alebo na vzdelávacie aktivity a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
1. Automobil Volkswagen up! spolu s dotáciou 1.000 € na pohonné hmoty a vecné ceny pre deti zapojené do projektu!

Časový harmonogram projektu:

Do 30.09: elektronická registrácia žiadostí, vysvetľujúcich videí a fotografií súťažných modelových situácií s autami tolerancie vyhotovených deťmi
Do 31.10.2019: výber top 10 modelov
Do 15.11.2019: hlasovanie zamestnancov Volkswagen Slovakia, a.s. a Volkswagen Group Services, s.r.o. o „naj“ modelovú sitáciu s autom tolerancie
29.11.2019: vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie víťazných centier pre deti a rodiny

Štatút súťaže „Vianočný projekt 2019: Auto tolerancie“ nájdete tu.
Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií nájdete tu.

Víťazov Vianočného projektu 2018: Auto pre znevýhodnených nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2017: Auto budúcnosti nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2016: Pohyblivé auto nájdete tu.
Video z odovzdávania automobilu Volkwagen up! víťazovi Vianočného projektu 2015: Prírodné auto Detskému domovu v Martine, nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

Pravidlá projektu

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ