Project Description

Každý rok pripravuje Nadácia Volkswagen Slovakia pre deti z detských domov a náhradných rodín už tradičný výherný projekt. Cieľom je prebudiť ich záujem o okolitý svet a pripraviť ich na reálny život, aby zistili, že „bez práce nie sú koláče“. Deti z detských domovov každý rok vlastnoručne vytvárajú  súťažné diela na inú tému, v období Vianoc bývajú súťažné modely vyhodnotené a víťazi odmení peknými cenami.

Ciele projektu:

Atraktívnou formou vzbudiť záujem detí z detských domovov, motivovať ich k aktivite a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku, zručnosť, hravosť a predstavivosť.

Cieľová skupina:

Deti z detských domov a náhradných rodín.

Zadanie projektu – téma v roku 2018:

Tohtoročná téma bude pre deti zaujímavou výzvou. Aby mali možnosť sa zamyslieť nad potrebami iných a uvedomiť si, aký je život ľudí so znevýhodnením a čo by im ho mohlo uľahčiť, budú mať za úlohu zostrojiť auto pre znevýhodnených. Milé deti, fantázii a kreativite sa medze nekladú. Zapojte sa do projektu a vyhrajte zaujímavé ceny. Odmenených bude 10 najlepších a najnápaditejších modelov, ktoré následne postúpia do súťažného druhého kola projektu. Zamestnanci závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave v ňom hlasovaním rozhodnú o troch víťazných. Na výhercov čakajú hodnotné ceny a detský domov na prvom mieste získa úplne nový Volkswagen up!

Ako sa zapojiť do projektu:

Zostrojením modelu auta pre znevýhodnených a jeho registráciou prostredníctvom elektronickej žiadosti. Dôležitou súčasťou elektronickej žiadosti sú fotografie súťažného modelu v dostatočnej kvalite (2x foto auta, 1x foto detí pri výrobe auta a 1x foto auta spolu s deťmi, ktoré ho vytvorili), ktoré sú jedným z rozhodujúcixh kritérií výberu naj modelov. Žiadosť musí okrem toho obsahovať krátky popis použitých materiálov a myšlienky za vznikom auta, kontaktné údaje na detský domov a vyplnenie Súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií.

Vyhodnotenie projektu:

Do Vianočného projektu 2018  bolo prihlásených 25 súťažných modelov áut pre znevýhodnených. Tretie miesto získal Detský domov Pastelka Lučenec, pracovisko Vidiná, na druhom mieste bol Detský domov Mlynky – Biele Vody a víťazom projektu sa stal Detský domov Necpaly.

Ceny pre víťazov:

3. Finančný dar 1 000 € na zakúpenie vzdelávacích pomôcok alebo na vzdelávacie aktivity a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
2. Finančný dar 1 500 € na zakúpenie vzdelávacích pomôcok alebo na vzdelávacie aktivity a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
1. Automobil Volkswagen up! spolu s dotáciou 1.000 € na pohonné hmoty a vecné ceny pre deti zapojené do projektu!

Časový harmonogram projektu:

Do 10.10.2018: elektronická registrácia žiadostí a fotografií súťažných modelov áut vyhotovených deťmi
Do 17.10.2018: výber top 10 modelov
Do 15.11.2018: hlasovanie zamestnancov Volkswagen Slovakia, a.s. a Volkswagen Group Services, s.r.o. o „naj“ auto pre znevýhodnených
30.11.2018: vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie víťazných detských domovov

Štatút súťaže „Vianočný projekt 2018: Auto pre znevýhodnených“ nájdete tu.
Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií nájdete tu.

Víťazov Vianočného projektu 2017: Auto budúcnosti nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2016: Pohyblivé auto nájdete tu.
Video z odovzdávania automobilu Volkwagen up! víťazovi Vianočného projektu 2015: Prírodné auto Detskému domovu v Martine, nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Pravidlá projektu

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ