Project Description

Vianoce s Nadáciou 2022

4 adventné týždne = 4 vianočné výzvy

Pomoc druhým máme u nás v Nadácii v náplni práce, avšak v predvianočnom období cítime chuť pomáhať ešte intenzívnejšie. Preto sme pripravili 4 vianočné výzvy, v ktorých odmeníme 4 organizácie za ich celoročnú prácu celkovou sumou 6 000 eur. Vždy v adventnú nedeľu zverejníme na našom FBIG profile výzvu na daný týždeň, ktorú vyhodnotíme nasledujúci piatok. Pre viac informácií sledujte naše sociálne siete.

Štatút súťaže nájdete tu.

1. Vianočná výzva – z oblasti výučby nemčiny
Inovatívnu výučbu nemeckého jazyka podporujeme už od vzniku našej Nadácie v roku 2008. Zoznamujeme s nemčinou škôlkarov, finančne podporujeme rozšírenú výučbu nemeckého jazyka na základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi, motivujeme stredoškolákov a vysokoškolákov, aby sa stali učiteľmi nemčiny a učíme ich aj existujúcich pedagógov, ako učiť nemčinu inovatívne. Za takmer 15 rokov sme na podporu výučby nemeckého jazyka prerozdelili viac ako 2 600 000 eur. Preto nie je žiadnym prekvapením, že naša 1. vianočná výzva sa bude týkať práve nemčiny.

Výzva:
Napíšte do komentára Vašu obľúbenú nemeckú vianočnú tradíciu a označte organizáciu, ktorá sa venuje podpore nemeckého vzdelávania.

Výherný komentár:
Alexandra Hucekova
Tie najpestrejšie vianočné pozdravy a tiež Adventný kalendár s hádankami od nemeckého vydavateľstva učebníc. S podporou pre žilinskú jazykovku zameranú na nemčinu pre všetky vekové kategórie: Babylon Education Žilina.

2. Vianočná výzva – z oblasti dobrovoľníctva
Ľudia, ktorí nezištne pomáhajú druhým majú náš úprimný obdiv. Preto každoročne venujeme na podporu dobrovoľníctva a zamestnaneckých projektov takmer tretinu nášho rozpočtu. Od svojho vzniku sme podporili viac ako 1 468 projektov vo všetkých regiónoch Slovenska sumou 1 750 000 eur. Okrem toho organizujeme aj vlastné dobrovoľnícke akcie s cieľom zveľadiť prostredie v ktorom žijeme. A že nám vo Volkswagen Slovakia dobrovoľníctvo nie je cudzie, potvrdzujú aj naši angažovaní zamestnanci, ktorí neváhali ani sekundu a počas odstávok výroby vycestovali na hranice s Ukrajinou podať pomocnú ruku ľuďom utekajúcim pred vojnou a dlhodobo pomáhali aj v novovzniknutom centre pre utečencov na Bottovej v Bratislave.

Výzva:
Pomáhali ste počas roka nejakej organizácii ako dobrovoľník? Napíšte nám do komentára, čo ste robili a označte organizáciu, ktorej ste pomáhali. Potešíme sa aj fotke

Výherný komentár:
Ingrid Inka Inge
Pomáham ako dobrovoľníčka v organizácii OZ Dobré Srdiečka tu sme boli na akcii kde sme dôchodcom doniesli vianočné darčeky a oni na oplátku napiekli vianočné pečivo pre sociálne slabé rodinky.

3. Výzva – Inklúzia
Čo je to inklúzia? Inklúzia je najmä o tolerancii, kedy akákoľvek odlišnosť je vnímaná ako príležitosť k rozvíjaniu rešpektu k sebe samému ale aj k ostatným a nie ako hendikep. My v Nadácii vnímame inklúziu ako prirodzenú súčasť života avšak na Slovensku zatiaľ nie je úplným štandardom. Práve preto sme sa v roku 2021 rozhodli spustiť projekt „Naša inkluzívna škola“, ktorého cieľom je podporiť základné školy na ich ceste za inklúziou, aby sa deti so znevýhodnením mohli vzdelávať spoločne so svojimi rovesníkmi a spoločne šíriť rešpekt, empatiu a toleranciu do celej spoločnosti. Za 2 roky sme podporili 4 základné školy celkovou sumou 400 000 eur.

Výzva:
Máte vo svojom okolí organizáciu, ktorá sa venuje inklúzii? Napíšte nám o nej do komentára a označte ju, aby bola inšpiráciou aj pre druhých.

Výherný komentár:
Lucka Chalaniová
Naša MŠ Gogoľka je zapojená do inklúzie – bežného života skôlky. V škôlke máme triedu pre deti s PAS. Máme spoločné aktivity a zaraďujeme deti do bežného života triedy. Všetko je o vzájomnej spolupráci.

4. Výzva: Vianočné prekvapenie pre OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Posledný adventný týždeň sme sa rozhodli miesto výzvy podporiť občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktoré už od roku 2004 prostredníctvom klaunského umenia prináša radosť a smiech deťom do nemocníc. Podporujú psychickú pohodu detských pacientov a snažia sa ich odpútať od strachu, napätia a úzkosti spojenej nielen s liečbou ale aj z neznámeho prostredia. V období Vianoc vnímajú deti pobyt v nemocnici ešte citlivejšie a keďže centrom pozornosti našej Nadácie sú dlhodobo práve deti, chceme aj v tomto období čo najviac pomôcť detským pacientom a priniesť im trochu úsmevu a vianočnej atmosféry.

Preto sme sa rozhodli v 4. adventnom týždni podporiť občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors sumou 3 000 eur. Zároveň im chceme touto cestou poďakovať za ich usilovnú prácu, nasadenie a stále dobrú náladu, ktorú prinášajú deťom v neľahkých chvíľach.

Ďakujeme, vážime si to!