Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s mestom Stupava zrealizovala výstavbu vôbec prvého verejného detského dopravného ihriska na Slovensku, ktoré je súčasťou výukových priestorov a športovísk v rámci rozšírenia existujúceho edukačno – športového areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave.

Cieľom výstavby tohto verejného detského dopravného ihriska je zvýšiť povedomie detí o pravidlách cestnej premávky, a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti u detí. Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou viacerých aktivít Nadácie Volkswagen Slovakia, ktoré dlhodobo podporuje tematicky zameranými grantovými programami ,,Bezpečne na cestách“,,Bezpečne na cestách pre základné a stredné školy“ či projektom Bezpečne na bicykli 3D, vďaka ktorým sa kvalitnejšie prepája teória a prax prostredníctvom kreatívnych aktivít a interaktívnych hier s dopravnou tematikou a následným overovaním si získaných vedomostí na plnohodnotne fungujúcom dopravnom ihrisku.

Funkčné verejné detské dopravné ihrisko musí podľa normatív Štátneho pedagogického ústavu spĺňať mnohé pravidlá, ktoré mnoho existujúcich ihrísk nevie splniť. Verejné dopravné ihrisko v areáli Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave je vybudované na ploche takmer 4.200 m² a k nadobúdaniu a upevňovaniu poznatkov detí z oblasti dopravnej výchovy v rámci výučby na ňom prispieva aj 74 dopravných značiek, všetky typy križovatiek, či kruhový objazd. Vybavenie ihriska zahŕňa aj dopravné značenie zvislým, vodorovným i svetelným značením, signalizačným zariadením, ako i základné obmedzenia vyskytujúce sa v cestnej premávke. Cestná svetelná či železničná signalizácia len umocňujú zážitok z imitácie reálnych situácií v cestnej premávke.

Toto najväčšie detské dopravné ihrisko v regióne je k dispozícii verejnosti i deťom z materských a základných škôl zo širokého okolia. Príďte stráviť príjemný deň plný zaujímavých situácií, hier a zážitkov. Viac o možnostiach návštevy nového dopravného ihriska pre širokú verejnosť a školy nájdete tu.

Ako vyrástlo nové dopravné ihrisko pre deti môžete vidieť v našej fotogalérie, alebo v krátkom videu z jeho výstaby. Toto plnohodnotne vybavené verejné dopravné ihrisko bolo spustené do prevádzky odovzdaním mestu Stupava. Slávnostné otvorenie sa konalo 30. mája 2018.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Nedostupné

Nedostupné

Nedostupné