Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia svojimi aktivitami zvyšuje záujem o štúdium techniky a podporuje aktívny prístup k vzdelaniu. Motivačné konkurenčné prostredie ako aj možnosť prezentovať svoje projekty pred odborníkmi z praxe sú ciele, pre ktoré sa stala hlavným partnerom online súťaže Labák a Festivalu vedy a techniky ako aj prvej Automobilovej JUNIOR Akadémie.

Automobilová JUNIOR Akadémia

Automobilová JUNIOR akadémia (AJA) vznikla ako spoločný projekt Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), troch utomobiliek, univerzít a Nadácie Volkswagen Slovakia. Cieľom je poskytnúť žiakom základných škôl zaujímavé poznatky z oblasti automobilového priemyslu a hravou formou, praktickými cvičeniami im priblížiť svet techniky. Program aktivít v AJA je postavený na prepojení teoretických informácií a praktických prezentácií priamo vo výrobných závodoch. Hlavným cieľom projektu je otvoriť mladým ľuďom cestu k štúdiu technických odborov, spájať tých, čo vzdelávajú s tými, ktorí vyrábajú a vyčleniť jasné miesto pre budúceho odborníka v tomto procese. Viac informácií ako aj možnosť prihlásiť sa nájdete tu.

Online súťaž určená pre základné a stredné školy: LaBáK

Online súťaž Labák je určená pre žiakov – vedátorov zo základných škôl (od 5.ročníka), gymnázií, či stredných odborných škôl. Prostredníctvom zaujímavých úloh aplikovaných na bežné životné situácie inšpiruje žiakov na podrobnejšie preskúmanie jednotlivých tém, s ktorými sa stretávajú aj v škole. Bližšie informácie nájdete tu.

Nadácia sa stala hlavným partnerom súťaže od školského roka 2014/2015. Pozrite si oficiálne vyhodnotenie tretieho ročníka Labáku v priestoroch Volkswagen Slovakia – pozrite si video, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.7.2015 .

Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou interaktívnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Nadácia Volkswagen Slovakia priniesla festival aj do všetkých krajov Slovenska. Viacero žiakov sa tak zapojilo so svojimi projektami do boja o lákavé ceny. Zároveň zastrešila jednu z kategórií – Elektrina a mechanika. Viac o priebehu festivalu či výherných projektoch nájdete tu. Celoštátnemu finále festivalu v roku 2016 predchádzalo 8 krajských kôl v mestách Bratislava, Nitra, Partizánske, Banská Bystrica, Žilina a Košice, na ktorých súťažiaci prezentovali 139 projektov. Do celoslovenského finále,ktoré sa konalo 10. – 12.11., postúpilo 80 najlepších vedecko-technických prác. Víťazov tohto ročníka nájdete tu.

Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní

Nadácia Volkswagen Slovakia v roku 2016 po prvýkrát podporila Majstrovstvá SR v CNC sústružení a frézovaní – jedinečnej súťaži pre stredné odborné školy. Cieľom súťaže je nielen overiť si odborné zručnosti pretekárov, ale aj prezentácia úrovne vyučovania programovania CNC strojov a riadiacich systémov, ktoré sú na Slovensku používané najčastejšie. Súťaž prebieha v dvoch kolách. Prvé, kvalifikačné kolo súťaže, spočíva v programátorských zručnostiach žiakov na PC. Druhé, finálové kolo, už je zamerané na programovanie a následnú výrobu súčiastok na obrábacích strojoch s CNC riadením. Súťaž preverí žiakov vo viacerých oblastiach – interpretácii technických výkresov, poznanie tolerančnej sústavy, ovládanie siete súťažných riadiacich systémov a 3D simulátora, či poznatky o používaných materiáloch a ich správnom obrábaní.

V rámci 3. ročníka majstrovstiev zvíťazili: v kategórii frézovanie  Mareka Brisuda – žiak zo Spojenej školy v Martine. V kategórii CNC sústruženie Michal Szalay zo Strednej priemyselnej školy v Košiciach. Viac informácií o projekte nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ