Project Description

Volkswagen Slovakia etabloval študijné zameranie „Automobilová produkcia“ na Strojníckej fakulte STU. Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje tento projekt financovaním vzdelávacích aktivít, učebných materiálov a vybavením laboratórií.

Nadácia Volkswagen Slovakia financuje v prvých rokoch tejto spolupráce predovšetkým moderné vybavenie laboratórií.

Od leta 2012 Nadácia Volkswagen Slovakia spolupracuje so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline na projekte Edison – výroba elektromobilu samotnými študentmi. Predpokladné ukončenie projektu je v decembri 2012.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ