Project Description

Nadácia poskytne finančné prostriedky chránenej dielni či organizácií, ktoré ušijú vopred schválený počet rúšok a daruje alebo za symbolickú sumu (t.j. do1 eura/kus) predá. Podpora je možná do výšky 5 000 € na subjekt.

Darovanie rúšok je určené v prvom rade pre znevýhodnených, lokálnu komunitu, dôchodcom, zdravotníckemu personálu, deťom, chorým, znevýhodneným a pod. V prípade problémov s odberom, by sme ponuku uviedli aj na FB stránke Nadácie (rozposlanie by zabezpečil žiadateľ). Rúšky je možné predávať len za symbolickú cenu.

Cieľom projektu je podporiť chránenú dielňu a znevýhodnených na oboch stranách – dopyt aj ponuka a prispieť k zlepšeniu zdravia na Slovensku.

Žiadateľ:

  • projekt je určený predovšetkým chráneným dielňam, resp. organizáciám, ktoré zapájajú znevýhodnených do svojich činností

Maximálna výška podpory: 5 000 € / projekt
Realizácia projektov: marec – máj 2020
Uzávierka prijímania žiadostí: na týždennej báze (vždy ku štvrtku daného týždňa; do vyčerpania podpory)

Finančné prostriedky môžu byť použité na nákup materiál, mzdy, prenájom, kúpu strojov, poštovné a pod.

Ďakujeme za enormný záujem a angažovanosť, finančné prostriedky sú už vyčerpané. Zoznam podporených žiadateľov nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať:
alexandra.pappova(at)volkswagen-groupservices.com
Mobil + 421-902-471-398

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Uzavreté

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Podporené projekty