Project Description

Novým projektom „Živá učebnica na Devínskej Kobyle“ sa Nadácia Volkswagen Slovakia rozhodla rozšíriť podporu aktivít v oblasti ekológie. Projekt realizuje vďaka spolupráci s organizáciou Daphne, ktorá sa už viac ako 20 rokov venuje ochrane životného prostredia na Slovensku. Okrem toho má bohaté dlhoročné skúsenosti s environmentálnou výchovou a ekovzdelávaním. Projekt „Živá učebnica na Devínskej Kobyle“ sa osobitne zameriava na chránenú prírodnú rezerváciu Devínskej Kobyly, ktorá zasahuje do mestskej časti Devínska Nová Ves. Sú doň zapojení žiaci z tried Základnej školy Ivana Bukovčana a deti z Materskej školy Pavla Horova. Počas školského roka absolvujú špeciálne interaktívne vyučovacie programy v prírode v okolí Sandbergu vedené lektorom z Daphne. Spoločne sa tu zoznamujú s minulosťou tejto oblasti, jej obyvateľov – starých Slovanov a súčasným prírodným bohatstvom Devínskej Kobyly, ktoré je potrebné chrániť a uchovať ďalším generáciám. Zážitkové ekovýchovné programy nadväzujú na učebné osnovy jednotlivých ročníkov základnej školy. Nadácia Volkswagen Slovakia bude v podpore environmentálnych vzdelávacích aktivít v tomto regióne pokračovať aj naďalej.

Metodika a pracovné listy k interaktívnym programom, ktorými sa môžete inšpirovať aj na vašej škole, sú voľne dostupné na nasledujúcich linkoch:

  1. Svet dávnych dôb (materské školy)
  2. More spomienok (základné školy, I.-II. ročník)
  3. Slovami a slávením o Slovanoch (základné školy, III.-IV. ročník)
Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

Záverečná správa

NEDOSTUPNÉ