Project Description

Bezpečne na bicykli 3D je projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a neziskovej organizácie Terra Grata podporujúci vzdelávanie detí a mládeže v oblasti dopravnej výchovy pre ne zaujímavou formou – formou edukačnej 3D hry. Kvalitná dopravná výchova je základným krokom k prevencii dopravnej nehodovosti detí a mládeže. Unikátna internetová edukačná hra Bezpečne na bicykli interakívnou formou vedie deti a mádež k osvojeniu základných vedomostí, zručností a návykov zameraných na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách z pozície cyklistu v reálnom dynamickom 3D prostredí. Edukačná hra obsahuje takmer 40 rôznych dopravných situácií, ktoré musí cyklista správne prejsť v čo najkratšom čase riadený hlasovou navigáciou. Prvý ročník edukačnej hry prebiehal od septembra 2015 do januára 2016. Zapojilo sa doň 240 škôl z celého Slovenska. Po vyhodnotení boli najúspešnejší žiaci a školy odmenené. Krátke video zo slávnostného odovzdávania cien víťazom prvého ročníka nájdete tu.
Druhý ročník súťaže prebiehal od septembra 2016, počas prvého polroka školského roku 2016/2017. Zapojilo sa doň 143 škôl. Po skončení súťažného kola boli opäť najúspešnejšie školy i žiaci vyhodnotení.
Viac k projektu nájdete na: Bezpečne na bicykli 3D.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video
Vstup do edukačnej hry
Pravidlá projektu

Nedostupné

Výsledky súťaže