Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia okamžite zareagovala na súčasnú situáciu, v ktorej je pomoc tým najzraniteľnejším špeciálne dôležitá. Na podporu zmysluplných verejnoprospešných projektov a organizácií, pre ktorých je pomáhať poslaním, vyčlenila rozpočet vo výške 80 000 eur.

Grantový program: Rúška pomoci

Pomoc si nájde cestu v každých časoch. Vďaka grantovému programu Nadácie Rúška pomoci sa už v 15 chránených dielňach šijú tisícky rúšok, ktoré budú ďalej rozdávané tým, ktorí ich najviac potrebujú – seniorom v okolí, do nemocníc a zariadení sociálnej starostlivosti, rodinám v hmotnej núdzi, alebo žijúcim v marginalizovaných osadách. Unikátnym prvkom projektu je to, že na každej jeho strane sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, keďže aj chránené dielne v súčasnej situácii kvôli poklesom tržieb i obmedzeniam vo výrobe bojujú o prežitie. Vďaka finančnej podpore Nadácie v celkovej výške až 50 000 eur dokážu pokračovať vo fungovaní, dať prácu zamestnancom i klientom – a zároveň vyrábať niečo, čo pomôže ďalším.

Pomáhame vybaviť zariadenia sociálnych služieb intervenčnými pomôckami

V spolupráci s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike pomáhame včas zabezpečiť 444 zariadení sociálnych služieb ochrannými pomôckami – overalmi, respirátormi, rúškami, ochrannými čiapkami či návlekmi na topánky. Sociálni pracovníci poskytujú v týchto zariadeniam starostlivosť 10 000 klientom. V prípade, že sa vyskytne v jednom z nich podozrenie na nákazu COVID-19, potrebuje sociálny pracovník iba na prácu s jedným klientom s podozrením až päť sád pomôcok denne. Nadácia na tento zmysluplný účel prispela sumou 20 000 eur.

Podporujeme činnosť Slovenského Červeného kríža

Slovenský Červený kríž od začiatku šírenia koronavírusu naplno realizuje svoje poslanie – poskytuje pomoc seniorom, ľuďom v karanténe a ťažko zdravotne postihnutým, ale aj nemocniciam a záchranným zložkám. Aby mohol naďalej s nasadením fungovať a udržať svoju činnosť, Nadácia sumou 10 000 eur prispela na obnovu vybavenia humanitárneho stanu vrátane elektrocentrály, poľných lôžok, diek a spacích vakov či úložných a prenosných boxov na materiál, ako aj na zakúpenie technického vybavenia, odevov a ochranných osobných prostriedkov potrebných pre pracovníkov a dobrovoľníkov v teréne.

Ostatná pomoc v časoch koronavírusu

Okrem uvedenej pomoci naša Nadácia podporila ďalší projekt cez online crowdfundingovú platformu StartLab – Pomoc Košičanom s ŤZP. Lokálny projekt, ktorý pomáha seniorom, slobodným mamičkám, či rodinám so zdravotne postihnutým členom v ťažkých časoch, či už s nákupom, finančnou pomocou ale aj kontaktom s odborníkmi, môžete podporiť aj vy.

Tretí ročník konferencie #InšpirujSa, sme vzhľadom na aktuálnu situáciu zmenili na tri online bezplatné webináre #INšpirujSaONline, s cieľom priniesť inšpiráciu a pomoc do bezpečia a pohodlia domovov pracovníkov v treťom sektore. Práve prvý webinár sa bude venovať téme ako zvládať aktuálnu situáciu – prácu s tímom online, či vyrovnanie sa so zmenami.