Project Description

Pri príležitosti 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia spúšťa nový grantový program #PomáhameĎalej. V jeho pilotnej fáze podporí až 10 projektov po 5.000 €. Projekty treba zaregistrovať prostredníctvom žiadosti. Definitívne rozhodnutie o podpore prebehne počas verejného podujatia, ktoré sa uskutoční v máji (zástupcovia organizácií budú projekt prezentovať pred verejnosťou, ktorá bude o podpore hlasovať). Bližšie informácie nájdete aj v grantových pravidlách. Ciele projektu:

  • Podporiť verejnoprospešné projekty s dlhodobým charakterom realizované na Slovensku
  • Aktívne zapojiť verejnosť do riešenia problematiky vo svojom okolí
  • Verejne poukázať na dôležitosť angažovanosti/pomoci blížnym
  • Podpora vzdelania a vzdelávania pre znevýhodnené skupiny obyvateľov

Žiadateľ:

  • Neziskové organizácie, občianske združenia a iné verejnoprospešné organizácie pôsobiace na území Slovenska

Témy projektov:

  • Zabezpečenie dlhodobej zmeny problematickej/krízovej situácie vo svojom okolí ako napríklad zvýšenie dopravnej bezpečnosti, podpora marginálnych skupín obyvateľov
  • Podpora dlhodobých vzdelávacích voľnočasových aktivít pre deti, mladistvých, seniorov alebo znevýhodnených (napr. podpora a vznik krúžkov, workshopov; vybavenie ihrísk či miestností; podpora zdravého životného štýlu a pod.)

Prihlásenie projektov: 1.2. – 31.3.2018
Rozhodnutie o podpore projektov: 21. apríl 2018; počas podujatia Dobrý trh Sa predstavilo 16 postupujúcich projektov, z ktorých verejnosť vybrala 10
Realizácia projektov: máj 2018 – máj 2019
Video nominácie od známych osobností nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Postupujúce projekty