Project Description

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát v roku 2016 s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia. Podporené projekty získajú:

  • Školenie pre učiteľov/ky,
  • Sadu edukačných pomôcok,
  • Príspevok na zakúpenie pomôcok,
  • Príspevok na mzdu učiteľa/ku jazyka.

Ciele grantového programu:

  • Podpora zavádzania výučby nemčiny v materských školách
  • Podpora regiónov, z ktorých pochádzajú zamestnanci Volkswagen Slovakia
  • Tvorba podmienok pre dlhodobé vzdelávacie aktivity v materských školách
  • Zlepšenie podmienok vzdelávania na Slovensku
  • Podpora inovatívnych projektov zameraných na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu

Žiadateľ: Materské školy zo na Slovensku (celkovo bude podporených maximálne 10 materských škôl)
Začiatok prijímania žiadostí: 15. mája 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. júna 2018
Realizácia projektov:
september 2018 – jún 2019

Informácie ohľadne dodatočnej podpory pre podporené projekty z roku 2017 nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty