Project Description

Ako odpoveď na váš záujem o aktivity s tematikou životného prostredia otvorila Nadácia nový grantový program. Slovensko je síce malá krajina, ale z prírodného hľadiska veľmi rôznorodá a bohatá na prírodné zaujímavosti. Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode. Ak máte dobrý nápad a chcete, aby sa o prírodných krásach vášho regiónu dozvedeli aj ostatní, dajte nám o ňom vedieť v žiadosti o grant.

Ciele grantového programu:

  • Obnoviť alebo vytvoriť náučné chodníky v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí
  • Začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu
  • Rozšíriť vedomosti detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom regióne
  • Zvýšiť eko-povedomie

Žiadateľ:

  • Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch

Maximálna výška podpory: 2300 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 10. apríl 2018
Koniec prijímania žiadostí: 31. máj 2018

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty