Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia sa rozhodla aj v roku 2021 poskytnúť rozšírenú pomoc v súvislosti s pandémiou COVID 19. Aktuálna situácia negatívne vplýva na spoločnosť aj po psychickej stránke. Stres a strach z neznámeho, zmena životov, ktorú nemôžeme ovplyvniť, či stupňujúce sa napätie v domácnostiach nepriaznivo vplývajú na jednotlivcov aj celé rodiny. Našťastie existujú mnohé organizácie ktoré poskytujú odborné anonymné poradenstvo a zachraňujú stovky životov.  Počas koronakrízy linky pomoci využilo niekoľkonásobne viac klientov. Práve preto sme sa ako Nadácia rozhodli poskytnúť finančné prostriedky organizáciám (občianskym združeniam a pod.), ktoré prevádzkujú linku pomoci (alebo inú platformu s rovnakým cieľom). Okrem financií v celkovej hodnote až 45 000 €, podporíme vybrané subjekty malou informačnou kampaňou veriac, že sa informácia o ich službách dostane k tým, čo ju hľadajú.

Podpora bude rozdelená dvoma spôsobmi. Z prijatých žiadostí Nadácia vyberie štyri, ktoré získajú podporu vo výške á 5 000,- € a druhú časť podpory vo výške 25 000 € získajú pomerovo na základe hlasovania verejnosti prostredníctvom facebookovej stránky Nadácie od 15.2. – 28.2.2021 (môžete ich podporiť tu). Veríme, že verejnosť prejaví svoju náklonnosť, pozitívnu skúsenosť či potrebu práve prostredníctvom hlasovania.

Cieľom projektu je podporiť organizácie nielen finančne, ale aj tematicky, aby sa ich pomoc bola adresná a nasmerovaná k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Prostriedky z grantového programu môžu byť použité :

  • chod,
  • rozšírenie,
  • modernizáciu služieb
  • v obmedzenej miere aj na zviditeľnenie služieb

Realizácia projektov: do31.12.2021
Uzávierka prijímania žiadostí: 8.2.2021

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Podmienky poskytnutia grantu
Grantové pravidlá
Záverečná správa

Pripravuje sa