Project Description

Po dvoch úspešných konferenciách #InšpirujSa sme aj v dôsledku pandémie COVID -19 pristúpili na online formát tejto formy podpory. Webinár #INšpirujSaONline je zameraný na inšpirácie, diskusie a konzultácie k rôznym témam, ktoré riešia pracovníci tretieho sektora, predovšetkým v rámci pomáhajúcich profesií a sociálnych služieb. Slúži na podporu a rozvoj neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi a vytvára priestor na vzájomnú výmenu best practices, ako aj konzultácií s expertmi na danú oblasť. Online bloky sú bezplatné a aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia napĺňa svoje poslanie pomoci. Pripojte sa k nám z bezpečia a pohodlia domova na spoločné inšpirácie a pomoc do budúcnosti.

Kedy a kde:

  • 11.6.2020 od 18:00-20:00
  • Online blok s live účasťou, možnosť klásť otázky a zapojiť sa, webinár bude nahrávaný
  • Dĺžka: 120 min
  • Platforma: ZOOM
  • Bezplatný formát, účasť cez registráciu tu (LINK NA BEZPLATNÚ PRIHLÁŠKU)

Téma webináru – Ako predísť vyhoreniu

Otázky webináru:

  • Ako byť zapálenými pre svoje poslanie, ale nevyhorieť?
  • Aký je rozdiel medzi burn-out a brown-out syndrómom?
  • Ako v organizácii zabezpečiť psychologicky bezpečné prostredie, ktoré je kľúčovým faktorom prevencie pred vyhorením?

Hostia:

Zuzana Matuščáková

Zuzana Matuščáková je redaktorka magazínu Forbes a spoluautorka knihy Nevyhorení, ktorá priniesla skutočné príbehy o vyhorení 20 Sloveniek a Slovákov. Spoločne s kolegyňou Luciou Okšovou absolvovala za posledné dva roky desiatky rozhovorov s ľuďmi, ktorí si vyhorením prešli a s odborníkmi venujúcimi sa jeho diagnostike, liečbe alebo prevencii. V rámci projektu Nevyhorení tento rok organizuje diskusie o tejto téme v slovenských mestách a dôležitosti duševného zdravia sa venuje aj na sociálnych sieťach.

Dáša Spillerová

Dáša Spillerová je lektorka, koučka a spoluzakladateľka spoločnosti ADDA Consultants (www.adda.sk).

V rámci svojej praxe sa venuje individuálnemu i tímovému koučingu. Je partnerkou spoločnosti John Blakey Leadership Academy. Špeciálne sa zameriava na témy dôveryhodného líderstva, sebapoznania a manažovania osobnostnej rozmanitosti v tímoch.

Priblíži, ako je možné vytvárať psychologicky bezpečné prostredie, ktoré je základným predpokladom prevencie pred vyhorením.

 

 

 

Patrik Pauko

Patrik Pauko je majiteľom spoločnosti People Elements (www.people elements.eu), ktorú aj riadi. Vyše 10 rokov prináša, skúma a zavádza nástroje balansovania vonkajších a vnútorných zdrojov motivácie. Je lektorom celosvetovo oceňovaného workshopu DRIVE a autorom prvého Experimentu šťastia na Slovensku, do ktorého sa zapojilo takmer 2000 ľudí. Od roku 2002 spolupracuje s rôznymi tímami pri nastavovaní ich optimálneho fungovania, sprevádza ich pri kľúčových rozhodnutiach, plánovaní stratégií, či riešení problémov. Sprevádza tímy zodpovedné za zmeny pri ich príprave a implementácií do života
skúma a prakticky overuje spôsoby efektívneho učenia a pri rozvoji pracuje so zamestnancami a manažérmi aj priamo v praxi.

 

 

 

Ďalšie webináre – už zrealizované:

14.5.2020 s témou Ako zvládnuť aktuálnu situáciu z pohľadu riadenia a prípravy plánu a tímu. Viac informácií tu.

26.5.2020 s témou Autizmus v spoločnosti. Viac informácií tu.

Pripravuje sa

Prihláška
INšpirujSaONline #3
INšpirujSaONline #2
#INšpirujSaONline #1
#InšpirujSa 2019