Project Description

Po dvoch úspešných konferenciách #InšpirujSa sme aj v dôsledku pandémie COVID -19 pristúpili na online formát tejto formy podpory. Webinár #INšpirujSaONline je zameraný na inšpirácie, diskusie a konzultácie k rôznym témam, ktoré riešia pracovníci tretieho sektora, predovšetkým v rámci pomáhajúcich profesií a sociálnych služieb. Slúži na podporu a rozvoj neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi a vytvára priestor na vzájomnú výmenu best practices, ako aj konzultácií s expertmi na danú oblasť. Online bloky sú bezplatné a aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia napĺňa svoje poslanie pomoci. Pripojte sa k nám z bezpečia a pohodlia domova na spoločné inšpirácie a pomoc do budúcnosti.

Kedy a kde:

26.5.2020 od 18:00-20:00
Online blok s live účasťou, možnosť klásť otázky a zapojiť sa, webinár bude nahrávaný
Dĺžka: 120 min
Platforma: ZOOM
Bezplatný formát, účasť cez registráciu tu

Téma webináru – Autizmus v spoločnosti

Tematické bloky:

 • Aby žiadne dieťa nebolo AUT” – ako na (skupinové) cvičenie s deťmi s PAS – Michaela Saleh Suríniová
 • Intervencia so psom ako podporná terapia pri práci s deťmi a mladými dospelými s autizmom (aktivizačná, edukačná, sociálno-integračná funkcia) – Ľubica Bátoryová, centrum PHYSIO CANIS, o.z., centrum pre intervencie s asistenciou psov v terapii a edukácii
 • Ako sa v súčasnosti mení práca s klientami a čo nás aktuálne čaká (špecifiká práce s klientmi v súčasnosti, podpora pre rodičov, aktuálne podmienky poskytovania služieb v kontexte uvoľňovaní opatrení – praktický prehľad) – Oľga Rajecová, Autistické centrum Andreas
 • Ako zvládli karanténu deti a rodičia z F84? Aké sú metódy a postupy adaptácie na zmenu? (význam dlhodobej práce, ktorý sa prejavil aj počas pandémie a náhlych zmien + praktické rady a postupy na adaptáciu na zmenu pre deti s PAS) – Dagmar Šuranová, Súkromná škola a škôlka pre deti s PAS – F84

Hostia:

Michaela Saleh Suríniová
Som televízna redaktorka (TV JOJ) a novinárka, mama dvoch detí. Vdaka synovi som sa dostala k téme PAS – porúch autistického spektra a vzdelávala som sa v tejto oblasti samoštúdiom. V praxi sme si prešli mnohými skúsenosťami, ktoré dnes dokážem pomenovať a zosumarizovať a dúfam, že tým pomôžem iným rodičom, prípadne aj odborníkom, ktorí sa snaža túto tému študovať a v praxi pomáhať deťom a ľuďom s PAS. Aj preto o našom živote a skúsenostiach píšem, zúčastňujem sa rôznych konferencií, kde často príjmam pozvania ako prednášajúca z radov laikov – rodičov so skúsenosťou.

Ľubica Bátoryová (www.physiocanis.sk)
Ing. et Bc. Ľubica Bátoryová, canisterapeut, metodik Physio Canis, externý pedagóg. Canisterapii sa venuje od roku 2011, kedy absolvovala akreditované vzdelávanie na inštruktora canisterapie. Prvým psom v tíme bola sučka Aida, temperamentná nemecká ovčiačka, ktorá svoju životnú púť ukončila v januári 2018 vo veku jedenásť rokov. Od roku 2015 má aj druhého psa, sučku bieleho švajčiarskeho ovčiaka Fantagiro, ktorá je certifikovaná na všetky druhy intervencií a vo veku päť rokov robí radosť nielen v canisterapii, ale aj v záchranárskej kynológii, v stopovaní a noseworku (vo voľnom čase). Ľubica sa vo Physio Canis so svojimi psami venuje všetkým formám canisterapie AAE,AAT a I-CT a metodicky usmerňuje canis tímy. Od roku 2015 je spoluautorkou zborníka skúšok povahy pre psov terapeutov. Organizuje a aktívne prednáša na workshopoch so zameraním na canisterapiu. Venuje sa aj príprave asistenčných psov pre deti s ťažkým kombinovaným postihnutím priamo do rodín.

Oľga Rajecová
Mgr. Oľga Rajecová je riaditeľka pre odbornú činnosť v rámci Autistického centra Andreas (www.andreas.sk).
V roku 2002 vyštudovala Pf UK odbor liečebná pedagogika.
Od roku 2002 po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave pracovala ako pedagóg v špeciálnej základnej škole v triedach pre deti s PAS, od roku 2012 ako liečebný pedagóg v špeciálnej materskej škole pre deti s PAS. V roku 2013 začala pracovať v centre Andreas ako odborný pracovník a od augusta 2019 ako riaditeľka pre odbornú činnosť. Venuje sa práci s deťmi s detským autizmom (do 7 rokov) a ich rodičom a problematike problémového správania u ľudí s PAS.
V roku 2014 ukončila 1 a pol ročný medzinárodný intenzívny výcvik v behaviorálnej metodike založenej na princípoch ABA v IWRD (Inštitút pre rozvoj dieťaťa) v Poľsku. V roku 2019 ukončila akreditovaný výcvik Supervízor v pomáhajúcich profesiách. Ďalej sa venuje vzdelávaniu rodičov a odborných pracovníkov ako aj supervízii pracovníkov v pomáhajúcich profesiách.

Dagmar Šuranová
Mgr. Dagmar Šuranová, špeciálna pedagogička.
Zástupkyňa riaditeľa Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, dobrovoľníčka v f84 n.o.
Začínala ako pedagóg v Špeciálnej základnej škole v triede pre deti s autizmom. Neskôr pracovala ako špeciálny pedagóg v Autistickom centre Andreas n.o. a od roku 2009 pracuje v Súkromnej základnej škole s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom.
Problematike autizmu sa venuje viac ako 15 rokov. V rámci tohto obdobia absolvovala viaceré certifikovane vzdelávania a kurzy zamerané na problematiku autizmu. V posledných rokoch sa viac profesijne zameriava na rozvíjanie reči, komunikačných a sociálnych zručnosti u deti s PAS.
Okrem iného sa venuje supervíziám pedagógov a rodičov v domácom a školskom prostredí a vývinovej diagnostike pomocou PEP-R profilu.
Od roku 2018 je jednou z lektoriek vzdelávacieho cyklu Maják do sveta autizmu, ktorého cieľom je nielen ozrejmiť rodičom podstatné aspekty autizmu, ale ich previesť jednotlivými terapiami a výchovno-vzdelávacími metódami pre deti s PAS.

Prezentácie:

Odpovede Ľ. Bátoryovej na otázky ohľadne canisterapie:

 • Ako vyzerá hodina canisterapie?

Hodina canisterapie je zvyčajne 45 – 60 minút. Ak je individuálna forma, tak začiatok je venovaný tomu, že dáme čas aby sa pes a klient zvítali, aby dieťa mohlo podľa svojho uváženia vybrať si aktivitu (loptičku, skladačku, pár pamlskov..). Potom si povieme plán čo budeme robiť, zvyčajne š – 4 aktivity (väčšinou podľa stupňa vývoja zručností a kompetencií dieťaťa) a aktivít sa snažíme pripraviť tak, aby boli motivačné pre dieťa aj pre psa. Po každej časti je čas na oddych a opäť priestor, kedy manažujem ich hru. Záver je väčšinou kľudový – využívame svetelné vlákna v kombinácii s oddychom v ľahu, sede a podobne… Po intervencii dávame vždy spätnú väzbu rodičovi alebo asistentovi. Pes si sám manažuje či je s nami celú dobu, alebo sa vystrieda s iným psom, prípadne si ide oddýchnuť. Dokážeme so psom čítať, robiť matematiku, rozvíjať jemnú motoriku, prípadne predstavivosť. Využívame veľa pomôcok , ktoré deti poznajú zo škôlok a škôl…

 • Je pes vhodný do rodiny s dieťaťom s PAS?

Či je pes vhodný do rodiny s dieťaťom PAS? V našej histórii sme pripravili asi 12 psov do rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. Je to veľmi náročný proces pre celú rodinu, ak pes nemá byť „len“ spoločník. Je to projekt s rodinou na dva – tri roky … Je treba zistiť potreby rodiny, zistiť možnosti rodiny, zistiť životný štýl rodiny… je to „načrenie až do osobných informácií o rodine“ , lebo je nutné, aby celá rodina súhlasila, lebo je to o 10 – 15 rokov spoločného života so psom, ktorý má tiež svoje potreby a tá rodina už je sama o sebe dosť vyťažená. Sú projekty s rodinnými psami, ktoré vyšli, a sú projekty , ktoré nevyšli. Ale o tom je život. Ak to niektorá rodina naozaj chce – treba začať zhŕňaním informácií. A potom sa v kľude, s rozumom sa zhodnúť. 🙂

Linky, ktoré sú odporúčané sledovať v kontexte aktuálnych informácií o ochranných opatreniach a otvárania DSS:

   • www.minedu.sk
   • www.vudpap.sk

Spoločné screenshoty 🙂


Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa