Project Description

Po dvoch úspešných konferenciách #InšpirujSa sme aj v dôsledku pandémie COVID -19 pristúpili na online formát tejto formy podpory. Historicky prvý Webinár #INšpirujSaONline bol zameraný na tému Ako zvládnuť aktuálnu situáciu z pohľadu riadenia a prípravy plánu a tímu.

14.5.2020 od 18:00-19:30

Ako zvládnuť aktuálnu situáciu z pohľadu riadenia a prípravy plánu na nasledujúce obdobie (praktické rady a case studies); Lucia Danková

odkaz na prezentáciu: Prednáška Lucia Danková 14.5. plánovanie

Leadership a tímový manažment (nielen) v čase krízy, špecifiká motivácie a riadenia tímu online; Rastislav Duriš

odkaz na prezentáciu: Prezentácia Rasťo Duriš – Nadácia Volkswagen – máj 2020

Hostia webináru


Lucia Danková

Som Business a Life koučka, psychologička, podnikateľka v oblasti poskytovania facility služieb (www.mozes.sk).
Klientov sprevádzam pri prekonávaní životných zmien a pri rozvoji ich potenciálu. Koučujem témy work life balance, kariérnych zmien, začiatkov podnikania. V biznis prostredí spolupracujem s podnikateľmi, lídrami, manažérmi a ich tímami. Spolu hľadáme spôsob ako zosúladiť priority a ciele s ich vnútornými hodnotami, presvedčeniami a reálnymi vonkajšími podmienkami. A keď nájdeme spôsob, ako to ide, zrazu človek uverí, že môže a koná… mení situáciu, svoje správanie alebo postoj..

Rastislav Duriš

Rasťo Duriš pôsobí ako organizačný psychológ a facilitátor vo vlastnej firme spoluHRame (www.spoluhrame.sk). Špecializuje sa na leadership, tímovú spoluprácu, organizačný rozvoj a biznis hry. Borí mýtus lídra ako hrdinu a zdôrazňuje, že za leadership je zodpovedný celý tím. Receptom na úspech sú podľa neho facilitačné zručnosti – schopnosť uvoľniť potenciál skupiny. Do SR i ČR prináša renomované svetové prístupy v oblasti participatívneho manažmentu – Raketový model tímovej práce, Gamestorming, Management 3.0, Liberating Structures či BetaCodex Network.

A aj takto to vyzeralo online 😉

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa