Project Description

Grantový program „Zelené vzdelávanie” je úspešne spustený už tretí rok. Jeho cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie – v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
  • Podporiť vzdelávanie v oblasti starostlivosti o rastliny a živočíchov
  • Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
  • Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí

Žiadateľ:

  • Materské školy, základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie na Slovensku

Témy projektov na roku 2017:

  • Osvojenie poznatkov detí z oblastí akými sú ekológia, životné prostredie alebo fauna a flóra a ich uplatnenie v praxi
  • Vytváranie vhodných podmienok potrebných na vykonávanie vzdelávacích aktivít v týchto oblastiach

Maximálna suma pridelenej podpory: 2 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 1. augusta 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 10. októbra 2017
Realizácia projektov: november 2017 – október 2018 (projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak v danom časovom rozpätí)

Prehľad podporených projektov v roku 2016 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2017 nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty