Project Description

Nadácia od roku 2012 vyhlasuje grantový program určený výlučne pre stredné odborné školy. Jej cieľom je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách, sprístupniť najmodernejšiu techniku školám a zároveň podporiť motivovaných žiakov a učiteľov.

Súčasťou podpory sú okrem finančných prostriedkov aj prednášky či školenia odborníkov z praxe a darovanie rôznych učebných pomôcok. Takisto aj možnosť prezentovať podporené už zrealizované projekty pred komisiou odborníkov z praxe, ako aj zabojovať o zaujímavé ceny.

Ciele grantového programu

  • Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách
  • Interdisciplinárne zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym výsledkom
  • Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku
  • Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania žiakov do vzdelávacieho procesu

Žiadateľ: Stredné odborné školy na Slovensku

Témy na rok 2017 : Autá na vodíkový pohon

Vybrané školy získajú – edukačný Energy box, metodický materiál, pracovné listy a RC Auto

  • Podpora zavádzania vzdelávacích aktivít s témou obnoviteľné zdroje energie na stredných školách
  • Podporiť nadšenie žiakov pre techniku
  • Účasť na medzinárodnej súťaži modelov vodíkových áut

Zasielanie prihlášok: do 30.9.2017
Národné kolo: 16. – 20. apríl 2018 v Bratislave
Medzinárodné kolo: máj 2018 v Nemecku

Prehľad podporených škôl v roku 2016:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely
Stredná odborná škola Automobilova, J. Jonáša, Duálna akadémia
Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka, Bratislava
Stredná odborná škola, V. Paulinyho, Senica
Stredná priemyslená škola elektrotechnická K. Adlera, Bratislava

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Grantové pravidlá
Záverečná správa

NEDOSTUPNÉ