Project Description

VW_rozvijat-technikou_1100x427_no-text

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.

Ciele grantového programu:

  • Vybavenie laboratórií s dôrazom na najmodernejšie metódy
  • Podporiť  iniciatívu pedagógov v spolupráci so študentmi  v rámci technického vzdelávania; zaujímavých projektov atď.
  • Spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť
  • Podporiť aktívny prístup samotných pedagógov
  • Podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základne s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie s praxou
  • Rozvíjať  technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácii vlastných projektov s pridanou hodnotou

Žiadateľ: Ústavy (katedry) a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním

Témy projektov na rok 2018:

  • Téma projektu úzko prepojená s automobilovým priemyslom
  • Prepojenie aktivít projektu s praxou

Maximálna suma pridelenej podpory: 25 000 € na projekt
Prijímanie žiadostí: 3. mája 2018 – 31. júla 2018
Realizácia projektov: September 2018 – august 2019

Podporené projekty v rámci grantového programu ,,Rozvíjať technik(o)u“ v roku 2018 nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty