Project Description

Experimentovanie po nemecky“ je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Goethe Inštitútu. Ide o praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov. S finančnou podporou Nadácie vznikli vôbec prvé pracovné listy v nemčine pre metodiku CLIL (Content Language Integrated Learning), ktorá integruje cudzí jazyk do odborného predmetu – prírodovedy. V rámci Európy ide o prvý komplexnejšie vypracovaný materiál v nemčine takéhoto praktického typu pre základné školy. Pracovné listy na témy – voda, vzduch, magnetizmus, čas, auto, látky či rastliny sú rozdelené do 15 modulov. Tie sú rozpracované na krátke experimenty, ktoré je možné realizovať na hodinách prírodovedy. Ku každej téme sú vypracované i cvičenia na slovnú zásobu, pri niektorých aj teória. Práca s pracovnými listami môže byť hodnotená pomocou tzv. preukazu vedca. V ňom si žiaci svoje experimenty vyhodnotia, napíšu čo ich zaujalo a aké nové poznatky získali. V roku 2018 plánujeme v rámci projektu „Experimentovanie po nemecky“ nasledujúce aktivity:

  1. Predstavenie projektu počas Deutschkongresu v Ružomberku (prezentovať budú aj školy zapojené do projektu).
  2. Didaktické CLIL hry na rozšírenie slovnej zásoby nadväzujúce na projekt (bezplatne poskytnuté podporeným školám v roku 2017). Možné zapožičať v knižniciach Goetheho Inštitútu.
  3. Dvojdňové metodické školenia pre nových učiteľov z už zapojených škôl (koniec októbra v Bratislave). Prihlášky vypňte do 25.9 tu.
  4. Zapojenie nových škôl. V prípade záujmu prosím vyplňte a online formulár do 25.9.

Pre učiteľov je na tejto stránke k dispozícií metodika, ako s experimentami pracovať, jednotlivé pokusy, ako aj ilustračné video. Pilotnou školou so zavedením tohto projektu je Základná škola I. Bukovčana, ktorá metodiku CLIL využíva už niekoľko rokov v rámci svojej výučby.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Leták
Ukážka experimentu

NEDOSTUPNÉ