Project Description

Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou grantového programu „Bezpečne na cestách“, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát vyhlásila v roku 2012. Grantový program podporujúci dopravnú výchovu v materských a základných školách sa stretol s veľkým záujmom verejnosti. Od svojho vzniku umožnil kvalitnejšie prepojiť teóriu a prax prostredníctvom kreatívnych aktivít a interaktívnych hier s dopravnou tematikou či realizáciou viacerých detských dopravných ihrísk vybudovaných v rámci podporených projektov po celom Slovensku.

Ciele grantového programu:

  • Zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky, a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti vo všetkých regiónoch Slovenska
  • Podporiť záujem žiakov a študentov o dopravnú výchovu
  • Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na Slovensku
  • Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí a mládeže do vzdelávacieho procesu
  • Zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti v rámci školy

V roku 2016 na zatraktívnenie témy dopravnej výchovy pre žiakov a študentov základných a stredných škôl Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila súťažný projekt v rámci grantového programu ,,Bezpečne na cestách“ v spolupráci so SEA – agentúrou pre vzdelanie a vedu.

Súťažný projekt „Mladý filmový tvorca“
Súťažný projekt je zameraný na amatérsku filmovú tvorbu. V rámci 2. ročníka tohto súťažného projektu je vyhlásená téma „Doprava a bezpečnosť„, ktorej partnerom sa stala Nadácia Volkswagen Slovakia. Mladí filmoví tvorcovia vo veku 6 až 18 rokov majú možnosť v krátkom animovanom filme v rozsahu 30 až 90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu i technickú zručnosť v kontexte znalostí dopravnej výchovy a problematiky bezpečnosti na cestách. Autori (tímy i jednotlivci) si sami vymyslia námet, napíšu scenár, film zrežírujú, nakrútia a zostrihajú. Autori najúspešnejších krátkych filmov budú ocenení. Ich víťazné práce budú premietané na veľtrhu „Bibliotéka – Pedagogika“ v rámci odovzdávania cien. Odmenené budú i školy z ktorých pochádzajú najúspešnejší autori v jednotlivých kategóriách.

Súťažné kategórie:

  • 1. kategória – 1. stupeň ZŠ
  • 2. kategória – 2. stupeň ZŠ
  • 3. kategória – SŠ a gymnáziá

Výsledky súťažného projektu ,,Mladý filmový tvorca“ nájdete tu. Výhercom srdečne blahoželáme!

Tento grantový program bude opäť otvorený v septembri 2017.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

Grantové pravidlá
Pravidlá súťaž. projektu
Výsledky súťaže