Project Description

Auto tolerancie – súťažné videá

Od 15. júla do 30. septembra prebiehalo prihlasovanie digitálnych diel od centier pre deti a rodiny do projektu Vianočný projekt 2019: Auto tolerancie. Spolu sme získali 25 zaujímavých videí, v ktorých deti prezentovali svoje výtvory a vysvetľovali modelové situácie opisujúce využitie Auta tolerancie. Všetkých 171 detí zapojených do projektu sme odmenili pekným darčekom a 10 centier pre deti a rodiny s najlepším videom získalo po 700 eur na realizáciu pestrých aktivít pre deti. Z 10 odmenených postúpilo 6 najnápaditejších videí do druhého kola, v ktorom môžu zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services rozhodnúť hlasovaním prostredníctvom interných aplikácií o víťazovi osobného automobilu Volkswagen up! Videá sa prehrajú kliknutím na obrázky.

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Brigádnická 1, Dedina Mládeže

Aká myšlienka je za našim autom tolerancie?
Naše auto je tolerantné voči prírode a životnému prostrediu. Bude navštevovať základné a materské školy, v ktorých bude učiť deti, ako správne separovať. Dá im možnosť zasadiť si svoj strom a pomôcť prírode.
Ako sme auto vyrobili?
Zbierali sme separovaný odpad, tetrapakové obaly a PET fľaše. Tie sme zlepili do tvaru auta, nafarbili a potom doozdobovali.

Naše autíčko je zatiaľ len z papiera a dreva,
nám to neprekáža, dobré skutky predsa konať treba!
Kým dorazí ku našim škôlkarom a školákom,
pomôže tým s vráskou a strieborným vláskom.
Na prechode prednosť dáva,
nastúp aj ty, na vozíčku dáma.
Myslíš, že už nás je veľa?
Nežartuj, naše srdce dno nemá.

Centrum pre deti a rodiny – Oceľová nádej

Pollova 18, Košice – Krásna

Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská

Uralská 1, Košice

Aká myšlienka je za našim autom tolerancie?
Rozprávali sme sa o tolerancii na cestách, o bezpečnosti a o tom, ako sa správať v dopravnej premávke – ako byť ohľaduplní voči sebe a ostatným bez rozdielu. Deti potom samé vymysleli situáciu.
Ako sme vytvorili modelovú situáciu?
Použili sme prírodné materiály a hlinu – lepili sme, strihali, maľovali a modelovali.

Aká myšlienka je za našim autom tolerancie?
V našej modelovej situácii sme chceli vyzdvihnúť schopnosti auta v spojitosti s tolerantným človekom. Vytvorili sme dve krátke scény s autom tolerancie, ktoré by na danú tému mohlo zareagovať a zažiariť.
Ako sme vytvorili modelovú situáciu?
Pri tvorbe videa sme použili zaujímavú techniku „stop motion animácie“. Spracovanie videa sme zrealizovali úplne sami vďaka nášmu šikovnému kamarátovi, ktorého sme mali v tíme a ktorý vymyslel, ako a akým spôsobom si s tematikou poradíme. Ostatní sme spoločne modelovali kulisy a aj hlavných aktérov, pohybovali nimi vo videu a narozprávali zvukovú kulisu.

Centrum pre deti a rodiny Ružomberok

Kalvárska 35, Ružomberok

Centrum pre deti a rodiny Podolínec

Kláštorná 2, Podolínec

Aká myšlienka je za našim autom tolerancie?
Mestom Podolínec práve prechádza sanitka záchrannej služby. Autá tolerancie sú všetky tie, ktoré zájdu na kraj cesty, aby mohla sanitka voľne prejsť. Do situácie sú zapojení aj chodci, ktorí svoju toleranciu vyjadria zastavením na kraji cesty.
Ako sme vytvorili modelovú situáciu?
Pri modelovaní situácie sme sa riadili našou predstavivosťou a kreativitou. Modely áut sme zostrojili z dreva.

Aká myšlienka je za našim autom tolerancie?
Naše ,,autíčko tolerancie“ je vnuk, ktorý cestuje za svojou starou mamou do domova dôchodcov a cestou zažíva rôzne situácie, v ktorých musí prejaviť ohľaduplnosť a toleranciu.
Ako sme vytvorili modelovú situáciu?
pri tvorbe modelovej situácie sme využili odpadový materiál: polystyrénovú nástenku, staré záclony v kombinácii so sadrou, škatuľu od topánok; prírodný materiál: kamene, konáriky z brezy, makovice a keramiku na výrobu postavičiek.

Centrum pre deti a rodiny Ilava – Klobušice

M. Nešpora 104/16, Ilava