Project Description

Úsmev ako dar už 10 rokov vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia vzdeláva dobrovoľníkov a pripravuje ich na prácu s deťmi v náhradnej starostlivosti. Anjelská akadémia je akreditovaný vzdelávací program, ktorého cieľom je pripraviť dobrovoľníkov na prácu s deťmi z náhradnej starostlivosti. Jej účelom je poskytnúť dobrovoľníkom základné vzdelanie v oblasti sociálnej práce, pedagogiky a psychológie. Zážitkové aktivity sa prelínajú s teoretickými prednáškami a diskusiou, čím dobrovoľníci spoznajú svoje kvality a zároveň rozvíjajú svoje zručnosti, ktoré využijú pri práci so špecifickou cieľovou skupinou – deťmi a mládežou v detských domovoch, v náhradných rodinách ako i s deťmi a mládežou z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii. Dobrovoľníci z celého Slovenska sa opäť stretli, aby sa zdokonalili v porozumení detskému svetu detí z detských domovov. 91 mladých ľudí sa stretlo v Bystrej na vzdelávacom programe Anjelskej akadémie, kde pod vedením 8 skúsených lektorov absolvovali odborný program. Zážitkovo-edukačné hry dopĺňali prednášky. Prítomných najviac zaujala psychologička Andrea Hudeková s témou základov vývinovej psychológie a rizík práce s deťmi z domovov, či bezprostredný prísup lektorky Jolany Nátherovej v rámci prednášky o špecifikách rómskych detí a rodín.

V roku 2017 sa 9. ročníka Anjelskej akadémie zúčastnilo až 91 dobrovoľníkov z celého Slovenska, z toho 43 študentov prvého ročníka, 40 študentov druhého ročníka a 8 študentov tretieho ročníka.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video
Žiadosť
Úsmev ako dar

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ