Project Description

Úsmev ako dar už niekoľko rokov vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia vzdeláva dobrovoľníkov a pripravuje ich na prácu s deťmi v náhradnej starostlivosti. Anjelská akadémia je akreditovaný vzdelávací program, ktorého cieľom je pripraviť dobrovoľníkov na prácu s deťmi z náhradnej starostlivosti. Jej účelom je poskytnúť dobrovoľníkom základné vzdelanie v oblasti sociálnej práce, pedagogiky a psychológie. Zážitkové aktivity sa prelínajú s teoretickými prednáškami a diskusiou, čím dobrovoľníci spoznajú svoje kvality a zároveň rozvíjajú svoje zručnosti, ktoré využijú pri práci so špecifickou cieľovou skupinou – deťmi a mládežou v detských domovoch, v náhradných rodinách ako i s deťmi a mládežou z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ