Každý rok pripravuje Nadácia Volkswagen Slovakia pre deti z centier pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy) už tradičný výherný projekt. Cieľom je prebudiť ich záujem o okolitý svet a pripraviť ich na reálny život, aby zistili, že „bez práce nie sú koláče“. Deti z centier pre deti a rodiny každý rok vlastnoručne vytvárajú  súťažné diela na inú tému, v období Vianoc bývajú súťažné modely vyhodnotené a víťazi odmení peknými cenami.

ZADANIE PROJEKTU – TÉMA V ROKU 2022:

Tohtoročná téma preverí vianočného „ducha“. Deti budú mať za úlohu vytvoriť „Vianočné auto“. Stvárnia v ňom svoje predstavy o tom, ako by vyzeralo auto, ktoré akoby vyšlo z vianočnej rozprávky. Možno je to auto, na ktorom vozia Ježiško a Santa Claus svoje darčeky, možno auto inšpirované zimou, zasneženou prírodou alebo auto, na ktorom sú všetky najobľúbenejšie vianočné ozdoby.

Ciele projektu a cieľová skupina:

Atraktívnou formou vzbudiť záujem detí z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín, motivovať ich k aktivite a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku, zručnosť, hravosť, predstavivosť a podporovať v nich rast morálnych hodnôt.

Ako sa zapojiť do projektu:

Zostrojením modelu „vianočného auto“ a jeho registráciou prostredníctvom elektronickej žiadosti. Od 15. augusta do 30. septembra 2022 prebehne prihlasovanie originálnych modelov od centier pre deti a rodiny z celého Slovenska.
Dôležitou súčasťou elektronickej žiadosti sú fotografie súťažného modelu v dostatočnej kvalite (2x foto modelu „auta očami detí“, 2x foto detí pri jeho výrobe, 1x foto detí s vyrobeným modelom), ktoré sú jedným z rozhodujúcixh kritérií výberu naj modelov. Žiadosť musí okrem toho obsahovať krátky popis použitých materiálov, kontaktné údaje na centrum pre deti a rodiny a vyplnený Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií.
Odmenených bude 5 najlepších a najnápaditejších modelov, ktoré následne postúpia do druhého súťažného kola. Zamestnanci závodu Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services v Bratislave v ňom hlasovaním prostredníctvom interných aplikácií rozhodnú o troch víťazoch. Na výhercov čakajú hodnotné ceny a centrum pre deti a rodiny na prvom mieste získa Volkswagen up!
Štatút súťaže je k nahliadnutiu na tomto linku.

Víťazi:

1. miesto – Centrum pre deti a rodiny Piešťany
2. miesto – Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
3. miesto – Centrum pre deti a rodiny Holíč

Ceny pre víťazov:

1. Automobil Volkswagen up! spolu s dotáciou 800 € na prevádzkové náklady spojené s automobilom a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
2. Finančný dar 1 000 € na vzdelávacie pomôcky alebo na vzdelávacie a voľnočasové aktivity  a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
3. Finančný dar 800  € na vzdelávacie pomôcky alebo na vzdelávacie a voľnočasové aktivity  a vecné ceny pre deti zapojené do projektu.

Časový harmonogram projektu:

Do 30.09.2022: elektronická registrácia žiadostí a fotografií súťažných modelov áut vyhotovených deťmi
Do 31.10.2022: výber top 5 modelov
Do 20.11.2022:  hlasovanie zamestnancov Volkswagen Slovakia, a.s. a Volkswagen Group Services, s.r.o. o „naj“ model auta
Do 30.11.2022: vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie víťazných centier pre deti a rodiny

Pravidlá Vianočného projektu nájdete na tomto linku.
Štatút súťaže nájdete na tomto linku.
Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií si môžete stiahnuť tu.
Čestné prehlásenie si mlžete stiahnuť tu.

Víťazov Vianočného projektu 2022: Vianočné auto nájdetu tu.
Víťazov Vianočného projektu 2021: Hviezdne auto nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2020: Auto očami detí nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2019: Auto tolerancie nájdete  tu.
Víťazov Vianočného projektu 2018: Auto pre znevýhodnených nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2017: Auto budúcnosti nájdete tu.
Víťazov Vianočného projektu 2016: Pohyblivé auto nájdete tu.
Video z odovzdávania automobilu Volkwagen up! víťazovi Vianočného projektu 2015: Prírodné auto Detskému domovu v Martine, nájdete tu.