Činnosť Nadácie Volkswagen Slovakia sa za jej 8 rokov existencie vyvíjala. Angažovaním a úsilím sme spoločne podporili množstvo projektov a vzdelávacích aktivít. Oblasti podpory a počet úspešných projektov sa z roka na rok rozširovali. Bližšie informácie a prehľad o úspešnom pôsobení nadácie nájdete vo výročných správach.