Tlačové správy

///Tlačové správy
Tlačové správy2022-02-13T13:03:35+01:00
22.12. 2022

Linky pomoci sú k dispozícii aj počas Vianoc

Linky pomoci sú k dispozícii aj počas Vianoc → Vianočné obdobie a záver roka bývajú pre mnoho ľudí spojené so zvýšenou stresovou záťažou → Odborníci zdôrazňujú význam pomoci, ktorá je dostupná nonstop, bezplatne, [...]

30.03. 2022

Inkluzívne vzdelávanie vytvára priestor pre všetky deti

→ Nadácia Volkswagen Slovakia v diskusiách spojila expertov na inkluzívne vzdelávanie → Prax potvrdzuje, že inkluzívny prístup je prínosom pre všetky deti → Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Svetlana Síthová, považuje inklúziu [...]

10.06. 2021

Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku

Inkluzívne vzdelávanie je prínosom pre každé dieťa – na Slovensku je však zatiaľ výnimkou → Nadácia Volkswagen Slovakia v diskusii spojila expertov na inkluzívne vzdelávanie → Kľúčovým faktorom je zmena myslenia [...]

13.10. 2020

Webináre na podporu detí so znevýhodnením na Slovensku

→ Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila na jeseň druhú sériu bezplatných webinárov pod názvom #INšpirujSaONline → Témami troch online podujatí bude práca s deťmi s Downovým syndrómom a PAS Počas troch októbrových večerov [...]

9.10. 2020

Moderné technológie umožňujú vzdelávať na diaľku

Zapájanie interaktívnych prvkov a moderných technológií do vzdelávacieho procesu je globálnym trendom, ktorého popularita v posledných rokoch prudko stúpa. Online výučba sa zároveň stala v súvislosti s epidémiou koronavírusu neplánovanou súčasťou vzdelávania v [...]

4.09. 2020

Budúcnosť je tu aj pre deti s autizmom

Vzdelanie a podpora. Možnosť poradiť sa, príležitosti, dôstojný život, nádej... Toto sú slová rodičov detí s autizmom, ktoré uviedli v súvislosti s predstavou budúcnosti pre svoje deti. Slová, ktoré vyjadrujú nádej rodičov, že [...]

27.08. 2020

V rámci druhého ročníka nového grantového programu „Podpora krízových centier“ Nadácia Volkswagen Slovakia v auguste venovala 36 220 eur 11 vybraným organizáciám. Pomôžu matkám, ktoré sa ocitli s deťmi v krízovej situácii.

Bratislava - Krízové strediská na Slovensku fungovali najmä ako prvokontaktné centrá pre deti, ktoré boli týrané, zanedbávané alebo zneužívané a pre matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami násilia. Novelizáciou Zákona č. 305/2005 [...]

12.11. 2019

Konferencia #InšpirujSa 2019 zameraná na (Ne)Viditeľné príbehy

BRATISLAVA - Skupiny klientov, ktoré spoločnosť prehliada, alebo ktoré, naopak, na verejnosti nemôžu byť prezentované. Jedny z mnohých výziev, pred ktorými stoja mimovládne organizácie, ktoré týmto klientom pomáhajú. Ako pripraviť vhodnú [...]

15.06. 2016

Nadácia Volkswagen Slovakia predstavuje nový projekt

Bratislava, 15. jún 2016 – Nadácia Volkswagen Slovakia prináša novú formu podpory pre detské domovy a domovy sociálnych služieb. Vďaka dlhodobému projektu „S Nadáciou v pohybe“ môžu uvedené zariadenia [...]

30.03. 2016

Nadácia Volkswagen Slovakia spája výučbu nemčiny s technikou

Bratislava, 30. marec 2016 – Nadácia Volkswagen Slovakia podporila jedinečný vzdelávací projekt Experimentovanie po nemecky. Žiaci prvého stupňa základných škôl budú v nemeckom jazyku experimentovať na hodinách prírodovedy. Experimentovanie [...]

27.07. 2015

Žiacka online súťaž „Labák“ už pozná svojich víťazov

Bratislava, 27. júl 2015 – Online súťaž „Labák“ pozná víťazov. V treťom ročníku súťažili žiaci základných, stredných škôl z celého Slovenska na tému automobilový priemysel. Súťaž „Labák“ je kombináciou klasického [...]