Logá Nadácie Volkswagen Slovakia

RGB

BLACK&WHITE

NEGATIV

Logá Nadácie Volkswagen Slovakia (vo formáte PDF)

Logo Nadácia Volkswagen Slovakia RGB

Logo Nadácia Volkswagen Slovakia Black&White

Logo Nadácia Volkswagen Slovakia Negativ