Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku si je spoločnosť Volkswagen Slovakia vedomá svojej sociálnej zodpovednosti voči zamestnancom podniku, ale aj ľuďom v tejto krajine. Na základe toho bola v roku 2008 založená verejnoprospešná nadácia „Nadácia Volkswagen Slovakia“. Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Vedomosti nie sú v súčasnosti vzácnym tovarom, ale základom sociálneho spolunažívania. Spojiť ich múdro s vlastnými nárokmi a myšlienkami je výzvou pre každého človeka v 21. storočí. Vzdelanie sa tak stáva kľúčom na ceste k pokroku a osobnému rozvoju.

Nadácia Volkswagen Slovakia chce touto cestou kráčať spoločne s ľuďmi na Slovensku, a to tak, že podporí inovatívne vzdelávacie koncepty. Naším poslaním je stať sa iniciátormi myšlienok orientovaných na budúcnosť a byť sprievodcami pri ich realizácii.

Stručné informácie o Nadácii Volkswagen Slovakia nájdete tu.