Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku si je spoločnosť Volkswagen Slovakia vedomá svojej sociálnej zodpovednosti voči zamestnancom podniku, ale aj ľuďom v tejto krajine. Na základe toho bola v roku 2008 založená verejnoprospešná nadácia „Nadácia Volkswagen Slovakia“.

Poslaním Nadácie Volkswagen Slovakia je podávať pomocnú ruku pri riešení náročných životných situácií a podporovať aktivity rozvíjajúce potenciál jednotlivcov i spoločnosti. Svoju pomoc rozdeľuje mimovládnym organizáciám a školským zariadeniam, najmä v téme podpory znevýhodnených, predovšetkým s poruchami autistického spektra (PAS), a v rámci inovatívneho prístupu k vzdelávaniu v nemeckom jazyku. Samostatnou oblasťou je pomoc pre rodiny zamestnancov a podpora angažovanosti a dobrovoľníctva.