Grantový program ,,Projekty zamestnancov“

Jeden z najobľúbenejších grantových programov fungujúci od roku 2010 sme podporili sumou takmer 1,1 milióna €. Viac ako 1250 projektmi našich zamestnancov sme podporili dobrovoľníctvo a angažovanosť v komunitách naprieč celým Slovenskom. Podporou projektov zamestnancov, do ktorých vyústia ich dobrovoľnícke aktivity, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase, Nadácia napomáha zvyšovaniu kvality života a vzdelávania v regiónoch po celom Slovensku. Témami grantového programu je podpora vzdelávania v technike, nemčine, dopravnej výchove, ekológií ako i znevýhodnených skupín obyvateľstva.

V roku 2020 suma podpory predstavovala 219 846 € pre 221 projektov. V roku 2019 Nadácia podporila sumou 216 878,47 € rovnaký počet projektov, ako v predchádzajúcom roku, teda 219 projektov. V roku 2018 bola suma podpory 217 188,94 € pre 219 projektov zamestnancov. 200 704,78 € sme venovali v predošlom roku 2017203 projektom realizovaných naprieč celým Slovenskom. V roku 2016 v rámci grantového programu ,,Projekty zamestnancov“ podporila Nadácia až 132 projektov vo výške celkovo viac ako 132 000 eur. V roku 2015 prebehli celkovo tri kolá úspešného grantového programu „Projekty zamestnancov“ a Nadácia podporila 69 projektov sumou viac ako 68 000 eur. V rámci tohto inovovaného grantového programu podporila Nadácia v roku 2014 celkovo už 52 projektov od zamestnancov vo výške takmer 52 000 eur, v roku 2013 37 projektov, ktorým poskytla dotáciu v sume takmer 37 000 eur, v roku 2012 podporila Nadácia 32 projektov zamestnancov Volkswagen Slovakia vo výške viac ako 31 000 eur.

Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. V tomto roku Nadácia podporila až 20 projektov od zamestnancov, ktorí sa dobrovoľnícky angažujú. V roku 2010 vznikol grantový program Vaša cesta, ktorého cieľom bola podpora vzdelávania na Slovensku prostredníctvom projektov od zamestnancov. V prvom ročníku bolo podporených 8 projektov v sume viac ako 6 200 eur.

Grantový program ,,Projekty zamestnancov Partner“

V roku 2020 bolo podporených 16 projektov sunou 15 000€. V roku 2019 bolo podporených 10 projektov sumou 9 929,00 €. V roku 2018 sme podporili spolu 9 projektov vo výške 8 985,40 €, rok pred tým sme darovali 4 975,00 € piatim projektom. V roku 2016 podporila Nadácia 4 projekty v rámci tohto grantového programu vo výške takmer 4 000 eur. Od roku 2015 sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti zamestnancov vo svojom okolí či komunite rozširuje o podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Porsche Slovakia.V roku 2016 sa táto myšlienka rozšírila i na podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Volkswagen Group Services.

Angažovanosť zamestnancov

V roku 2020 v rámci materiálnej zbierky naši zamestannci vyzbierali 2 310kg – hračiek, oblečenia, elektroniky a drogérie. V roku 2019 sme sa opätovne zapojili do podujatia materiálnej zbierky ,,Giving Tuesday“. Po prvýkrát sme sa zapojili do podujatia ,,Giving Tuesday“ vyhlásením materiálnej zbierky pre núdznych. V závode Volkswagen Slovakia sme vyzbierali viac ako tri tony oblečenia, hračiek a elektroniky, ktoré pomohli Komunitnému centru v Jelšave a detskému domovu Studienka v Bratislave. Angažovanosť a dobrovoľníctvo cielene podporuje Nadácia i prostredníctvom materiálnej zbierky pre dlhodobo hospitalizované deti. Prvú materiálnu zbierku vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia v roku 2014 a vyzbierané dary boli odovzdané deťom hospitalizovaným na onkologickom oddelení Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP na Kramároch.

V roku 2016 sa uskutočnila ďalšia materiálna zbierka. Všetky vyzbierané dary odovzdali zástupcovia Nadácie Volkswagen Slovakia deťom hospitalizovaným na rôznych oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch, na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Kramároch a Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Antolskej ulici v Petržalke prostredníctvom Materskej školy pri zdravotníckom zariadení.

Zamestnanci sa podieľajú aj na zbierke organizovanou Ligou proti rakovine na Deň narcisov, kde má možnosť Nadácia zdvojnásobiť dobrovoľný vklad zamestnancov v závode VW.