Dopravná výchova

Grantový program „Bezpečne na cestách“

Grantový program „Bezpečne na cestách“ spustila Nadácia prvýkrát v roku 2012 s cieľom rozšíriť a zatraktívniť výučbu dopravnej výchovy pre najmenších, a tým zároveň prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti. Grantový program sa stretol s obrovským záujmom verejnosti a v súčasnosti vyhlasujeme už jeho šiesty ročník.

Témou v roku 2016 bola podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, príp. dobudovanie dopravného ihriska. Bolo podporených 20 projektov celkovo sumou viac ako 50 000 eur.
V roku 2015 sa sumou takmer 61 000 eur podporilo 24 projektov, ktorých nosnou témou bola realizácia, resp. dobudovanie dopravného ihriska (exteriérového či interiérového) a zároveň vytvorenie a realizácia interaktívnej súťaže s dopravnou tematikou.
Nadácia v roku 2014 podporila 13 projektov sumou takmer 23 000 eur, ktorých hlavným cieľom bola tvorba interaktívnej detskej knižky s básničkami či pesničkami s tematikou dopravnej výchovy, alebo tvorba pomôcky na interaktívnu tabuľu za pomoci detí.
V roku 2013 bolo vybraných a podporených 9 projektov spolu sumou 14 000 eur, ktoré hravou formou oboznamovali deti o pravidlách cestnej premávky napríklad tvorbou interaktívnej rozprávky o dopravnej bezpečnosti.
V prvý rok tohto grantového programu v roku 2012 sa podporilo 9 projektov s tematikou dopravnej výchovy v celkovej sume viac ako 16 000 eur.

Grantový program ,,Bezpečne na cestách pre základné a stredné školy“

V roku 2016 na zatraktívnenie témy dopravnej výchovy pre žiakov a študentov základných a stredných škôl Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila súťažný projekt v rámci grantového programu ,,Bezpečne na cestách pre základná a stredné školy” v spolupráci so SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu, ktorý je zameraný na amatérsku filmovú tvorbu. V rámci 2. ročníka bola vyhlásená téma “Doprava a bezpečnosť“ a výsledky tohto súťažného projektu nájdete tu.

Projekt ,,Bezpečne na bicykli“

Bezpečne na bicykli 3D je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a neziskovej organizácie Terra Grata podporujúci vzdelávanie detí a mládeže v oblasti dopravnej výchovy pre ne zaujímavou formou – formou edukačnej 3D hry. Prvý ročník tejto edukačnej hry prebiehal od septembra 2015 do januára 2016. Zapojilo sa doň 240 škôl z celého Slovenska.

Ekológia

Grantový program „Zelené vzdelávanie“

V roku 2015 spustila Nadácia po prvýkrát Grantový program „Zelené vzdelávanie“ s cieľom podpory vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie.

Témou v roku 2016 bolo podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie. V druhom ročníku tohto grantového programu Nadácia podporila 14 projektov dohromady vo výške viac ako 25 000 eur. V prvom ročníku Nadácia vybrala a finančne podporila 11 projektov v celkovej výške viac ako 20 000 eur. Hlavnou témou projektov bolo osvojenie poznatkov detí o životnom prostredí praktickou formou a vytváranie vhodných podmienok potrebných na vykonávanie vzdelávacích aktivít.

Grantový program ,,Zelená dobrovoľníkom“

Akciu s názvom Zelená spolupráca Nadácia iniciovala už v roku 2014. Dobrovoľnícka aktivita smerovala predovšetkým k zlepšeniu stavu areálov materských a základných škôl. Vďaka pomoci dobrovoľníkov sa na školských dvoroch vysadili stromy, trávniky, opravili detské ihriská a lavičky a celkovo sa skrášlilo ich okolie.
V roku 2015 sa zapojilo počas dvoch aprílových sobôt až 180 zamestnancov Volkswagen Slovakia a iných, medzi nimi aj detských, dobrovoľníkov do revitalizácie okolia základnej školy na ulici I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi, ako aj Materskej školy na Družstevnej ulici v Martine. V tejto tradícii sa pokračovalo aj v roku 2016, kedy sa dobrovoľníci stretli opäť v hojnom počte a spoločne upravili školské dvory partnerských materských škôl.

V roku 2016 bol spustený grantový program ,,Zelená dobrovoľníkom“ a jeho cieľom je okrem skrášlenia areálov materských a základných škôl i podpora regiónov Slovenska a angažovanosti obyvateľov. Bolo podporených 25 projektov sumou dohromady viac ako 12 000 eur.

Projekt: Živá učebnica na Devínskej Kobyle

Projekt Živá učebnica na Devínskej Kobyle je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a environmentálne orientovanej organizácie Daphne, ktorý sa spustil v roku 2016, a osobitne sa zameriava na chránenú prírodnú rezerváciu Devínskej Kobyly, ktorá zasahuje do mestskej časti Devínska Nová Ves. Sú doň zapojení žiaci z tried Základnej školy Ivana Bukovčana a deti z Materskej školy Pavla Horova, ktorí počas školského roka absolvujú špeciálne interaktívne vyučovacie programy v prírode v okolí Sandbergu vedené lektorom z Daphne.

Súťaž: Dýchajme zdravý čistý vzduch

V roku 2015 zorganizovala Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s oddelením životného prostredia Volkswagen Slovakia vernisáž detských diel s environmentálnou tematikou – súťaž Dýchajme zdravý čistý vzduch.
Zapojilo sa do nej takmer 500 detí zo 16 materských škôl. Pre nápaditosť ich výtvorov sa organizátori nakoniec rozhodli, že špeciálne „modré“ odmeny dostane všetkých 20 zapojených tried. Vybraných 10 najzaujímavejších detských diel získalo cenu.