Dopravná výchova

V roku 2017 zrealizovala Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s mestom Stupava výstavbu vôbec prvého verejného detského dopravného ihriska na Slovensku s rozlohou 4 200 m². Ihrisko naďalej slúži a jeho znovuotvorenie prebehlo na jar 2019 za účasti prvákov stupavskej Základnej školy, zástupcov Nadácie a primátora mesta Stupava. V rámci edukácie v dopravnej výchove ho intenzívne využívajú základné a materské školy, ako aj široká verejnosť.

Grantový program „Bezpečne na cestách“

Grantový program Bezpečne na cestách od roku 2012 priniesol viac ako 130 projektov na podporu dopravnej výchovy, ktorej sme venovali 637 000 €. Okrem toho sa až 143 škôl zapojilo do online súťaže s tematikou dopravnej výchovy.

Grantový program „Bezpečne na cestách“ spustila Nadácia prvýkrát v roku 2012 s cieľom rozšíriť a zatraktívniť výučbu dopravnej výchovy pre najmenších, a tým zároveň prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti. Grantový program sa stretol s obrovským záujmom verejnosti a v súčasnosti vyhlasujeme už jeho šiesty ročník.

V roku 2018 podporila Nadácia 15 projektov sumou 39 174 €. 23 projektov realizovaných predovšetkým v materských školách v rôznych krajoch Slovenska sme podporili v roku 2017, ktorým sme spolu prispeli sumou 61 566,30 €. Okrem finančného grantu do 3 000 € na projekt dostali subjekty na podporu svojich edukačných aktivít s deťmi i reflexné bezpečnostné vesty a drevenú stavebnicu s dopravnou tematikou od slovenského výrobcu.

Témou v roku 2016 bola podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, príp. dobudovanie dopravného ihriska. Bolo podporených 20 projektov celkovo sumou viac ako 50 000 eur.
V roku 2015 sa sumou takmer 61 000 eur podporilo 24 projektov, ktorých nosnou témou bola realizácia, resp. dobudovanie dopravného ihriska (exteriérového či interiérového) a zároveň vytvorenie a realizácia interaktívnej súťaže s dopravnou tematikou.
Nadácia v roku 2014 podporila 13 projektov sumou takmer 23 000 eur, ktorých hlavným cieľom bola tvorba interaktívnej detskej knižky s básničkami či pesničkami s tematikou dopravnej výchovy, alebo tvorba pomôcky na interaktívnu tabuľu za pomoci detí.
V roku 2013 bolo vybraných a podporených 9 projektov spolu sumou 14 000 eur, ktoré hravou formou oboznamovali deti o pravidlách cestnej premávky napríklad tvorbou interaktívnej rozprávky o dopravnej bezpečnosti.
V prvý rok tohto grantového programu v roku 2012 sa podporilo 9 projektov s tematikou dopravnej výchovy v celkovej sume viac ako 16 000 eur.

Grantový program ,,Bezpečne na cestách pre základné a stredné školy“

V spolupráci so SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu sa v roku 2018 konal už 4.ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“, ktorej hlavné témy boli “Voda a jej význam“ a “Bezpečne do školy“. Súťaž je žánrovo zameraná na krátky animovaný film a zúčastniť sa jej mohli deti a mládež vo veku 6-18 rokov. Mladí amatérski tvorcovia mali možnosť v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. Výsledky súťaže nájdete tu.

“Voda a ekológia“ a “Doprava a bezpečnosť“ boli hlavnými témami 3. ročníka súťaže organizovanej v roku 2017. Jej výsledky si môžete pozrieť tu.

V rámci 2. ročníka v roku 2016 bola vyhlásená téma “Doprava a bezpečnosť“ a výsledky tohto súťažného projektu nájdete tu.

Projekt ,,Bezpečne na bicykli“

Bezpečne na bicykli 3D je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a neziskovej organizácie Terra Grata podporujúci vzdelávanie detí a mládeže v oblasti dopravnej výchovy pre ne zaujímavou formou – formou edukačnej 3D hry.

Druhý ročník súťaže prebiehal od septembra 2016, počas prvého polroka školského roku 2016/2017. Zapojilo sa doň 143 škôl. Po skončení súťažného kola boli opäť najúspešnejšie školy i žiaci vyhodnotení.

Prvý ročník tejto edukačnej hry prebiehal od septembra 2015 do januára 2016. Zapojilo sa doň 240 škôl z celého Slovenska.

Ekológia

Od roku 2015 sme pomohli vytvoriť 20 náučných chodníkov a sumou až 132 000 € sme celkovo podporili až 141 projektov s ekologickou tematikou. Okrem vzdelávania na základných školách sme nimi podnietili rôzne dobrovoľnícke aktivity s cieľom zveľadiť okolie.

Grantový program „Zelené vzdelávanie“

Tretí ročník grantového programu ,,Zelené vzdelávanie“ spustený od roku 2015 pomohol rozšíriť vedomosti, ale hlavne praktické znalosti o starostlivosti o životné prostredie deťom a žiakom zo 16 škôl.

Témou v roku 2016 bolo podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie. V druhom ročníku tohto grantového programu Nadácia podporila 14 projektov dohromady vo výške viac ako 25 000 eur. V prvom ročníku Nadácia vybrala a finančne podporila 11 projektov v celkovej výške viac ako 20 000 eur. Hlavnou témou projektov bolo osvojenie poznatkov detí o životnom prostredí praktickou formou a vytváranie vhodných podmienok potrebných na vykonávanie vzdelávacích aktivít.

Grantový program ,,Zelená dobrovoľníkom“

Akciu s názvom Zelená spolupráca Nadácia iniciovala už v roku 2014. Dobrovoľnícka aktivita smerovala predovšetkým k zlepšeniu stavu areálov materských a základných škôl. Vďaka pomoci dobrovoľníkov sa na školských dvoroch vysadili stromy, trávniky, opravili detské ihriská a lavičky a celkovo sa skrášlilo ich okolie.

V roku 2020 sa nám podarilo zorganizovať už ôsmy ročník, v ktorom sme darovali 4000 eur na úpravu školský dvorov na Základnej škole I. Bukovčana v Bratislave a v Materskej škole v Martine. Na ďalšom úspešnom, už siedmom ročníku, sa na jar 2019 stretlo 170 dobrovoľníkov. Spoločne upravili školské areály na Základnej škole I. Bukovčana v Bratislave a v Materskej škole v Martine.

Z obľúbenej jarnej aktivity ,,Zelená dobrovoľníkom“ sa od jej začiatku v roku 2013 stala tradícia. Už piaty rok spojila viac ako 100 dobrovoľníkov, ktorí pomohli zveľadiť školské areály Základnej školy I. Bukovčana v Bratislave a Materskej školy v Martine. Druhý rok na ňu nadviazal aj rovnomenný grantový program ,,Zelená dobrovoľníkom“ a rozšíril ju do ostatných regiónov. Skrášliť školské dvory, zvýšiť bezpečnosť detí renováciou ihrísk či obnoviť ovocné výsadby a zeleninové záhradky sa podarilo aj vďaka 28 zamestnancom Volkswagen Slovakia zapojeným do jednotlivých projektov.

V roku 2016 bol spustený grantový program ,,Zelená dobrovoľníkom“ a jeho cieľom je okrem skrášlenia areálov materských a základných škôl i podpora regiónov Slovenska a angažovanosti obyvateľov. Bolo podporených 25 projektov sumou dohromady viac ako 12 000 eur.

V roku 2015 sa zapojilo počas dvoch aprílových sobôt až 180 zamestnancov Volkswagen Slovakia a iných, medzi nimi aj detských, dobrovoľníkov do revitalizácie okolia základnej školy na ulici I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi, ako aj Materskej školy na Družstevnej ulici v Martine. V tejto tradícii sa pokračovalo aj v roku 2016, kedy sa dobrovoľníci stretli opäť v hojnom počte a spoločne upravili školské dvory partnerských materských škôl.

Grantový program ,,Náučné chodníky“

Ako odpoveď na váš záujem o aktivity s tematikou životného prostredia otvorila Nadácia v roku 2018 nový grantový program. Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode.

Celkovo sme podporili 11 projektov, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch sumou 23 162€.

Projekt: Živá učebnica na Devínskej Kobyle

Projekt Živá učebnica na Devínskej Kobyle je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a environmentálne orientovanej organizácie Daphne spustený od roku 2016, ktorý sa osobitne zameriava na chránenú prírodnú rezerváciu Devínskej Kobyly, ktorá zasahuje do mestskej časti Devínska Nová Ves. Sú doň zapojení žiaci z tried Základnej školy Ivana Bukovčana a deti z Materskej školy Pavla Horova, ktorí počas školského roka absolvujú špeciálne interaktívne vyučovacie programy v prírode v okolí Sandbergu vedené lektorom z Daphne.

Súťaž: Dýchajme zdravý čistý vzduch

V roku 2015 zorganizovala Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s oddelením životného prostredia Volkswagen Slovakia vernisáž detských diel s environmentálnou tematikou – súťaž Dýchajme zdravý čistý vzduch.
Zapojilo sa do nej takmer 500 detí zo 16 materských škôl. Pre nápaditosť ich výtvorov sa organizátori nakoniec rozhodli, že špeciálne „modré“ odmeny dostane všetkých 20 zapojených tried. Vybraných 10 najzaujímavejších detských diel získalo cenu.