Od svojho vzniku v roku 2008 sa Nadácia Volkswagen Slovakia riadi mottom „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Po siedmych rokoch môže s radosťou skonštatovať, že rady šikovných a motivovaných detí, žiakov, študentov i pedagógov zapálených pre štúdium techniky a dvojjazyčné vzdelávanie z roka na rok rozrastajú. V rámci svojich možností im Nadácia pomáha vytvárať lepšie podmienky pre osobný rozvoj a vzdelávanie. Pozitívny vzťah k vzdelávaniu podporuje od materských až po vysoké školy. Vďaka grantovým programom a ostatným vzdelávacím projektom sa učenie stáva zábavnejším s možnosťou vyskúšať si teoretické vedomosti v praxi.

Za desať rokov svojej existencie podporila Nadácia prostredníctvom svojich grantových programov už viac ako 1 550 zrealizovaných projektov celkovou sumou presahujúcou až 5,8 milióna eur. Prijímatelia týchto finančných prostriedkov sú vzdelávacie inštitúcie na rôznych úrovniach – od materských škôl až po univerzity.

V súčasnosti Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje vzdelávanie v štyroch oblastiach – Podpora techniky, Vzdelávanie v nemeckom jazyku, Dopravná výchova a ekológia a vzdelávanie pre znevýhodnené skupiny obyvateľov a detí.