Od svojho vzniku v roku 2008 sa Nadácia Volkswagen Slovakia riadi mottom „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Po siedmych rokoch môže s radosťou skonštatovať, že rady šikovných a motivovaných detí, žiakov, študentov i pedagógov zapálených pre štúdium techniky a dvojjazyčné vzdelávanie z roka na rok rozrastajú. V rámci svojich možností im Nadácia pomáha vytvárať lepšie podmienky pre osobný rozvoj a vzdelávanie. Pozitívny vzťah k vzdelávaniu podporuje od materských až po vysoké školy. Vďaka grantovým programom a ostatným vzdelávacím projektom sa učenie stáva zábavnejším s možnosťou vyskúšať si teoretické vedomosti v praxi.

Za jedenásť rokov svojej existencie podporila Nadácia prostredníctvom svojich aktivít už viac ako 1 830 zrealizovaných projektov celkovou sumou presahujúcou až 6,1 milióna eur. Prijímatelia týchto finančných prostriedkov sú vzdelávacie inštitúcie na rôznych úrovniach (od materských škôl až po univerzity), neziskové organizácie či občianske združenia.

Cieľom Nadácie Volkswagen Slovakia je poskytovanie inovatívnej pomoci ľuďom so znevýhodnením, ako aj podpora vzdelávania v oblasti techniky, nemeckého jazyka.