Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, sa rozhodla podporiť výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s autizmom.

Cieľovou skupinou nového grantového programu “Budúcnosť aj s autizmom” sú materské školy, základné školy a zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí s autizmom. Podpora výchovno-vzdelávacích procesov, aktivizácia a sociálna integrácia autistických detí, či rozvoj ich individuálnych schopností – to všetko si dáva za cieľ novovzniknutý grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia.

Grantový program je spustený od 28.7.2015 a uzávierka prijímania žiadostí bude dňa 15.9.2015

Viac informácií o programe nájdete tu.

Prihlasovací formulár nájdete v sekcii „TU„.