Nadácia Volkswagen Slovakia začiatkom roka 2013 vyhlásila až 3 grantové programy na podporu vzdelávania:

1. Grantový program Bezpečne na cestách má za cieľ rozvíjať dopravnú výchovu v materských a základných školách. Cieľom programu pre rok 2013 je podporiť  zaujímavé a inovatívne projekty v oblasti dopravnej výchovy, a tým zvýšiť bezpečnosť na cestách, ako aj zatraktívniť vzdelávanie v rámci dopravnej výchovy (viac informácií tu).

2. Grantový program Hravo s technikou  je určený na podporu  technického vzdelávania na základných školách s cieľom rozvíjať technické myslenie a nadšenie pre techniku či bádanie už v ranom veku žiakov. Pochopenie  fungovania každodennej techniky je základom pre rozvoj ich analogického myslenia a kreativity (viac informácií tu).

3. Nový grantový program Rozvíjať technik(o)uje určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov (ústavy resp. katedry) technický univerzít v rámci technického vzdelávania a inovatívnych projektov. Okrem toho má za cieľ rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou (viac informácií tu).