Rekonštrukciu a vybavenie novej učebne podporila Nadácia Volkswagen Slovakia sumou 10 000 eur.

„Nadáciu Volkswagen Slovakia sme sa rozhodli osloviť s projektom obnovy študovne vzhľadom na jej úplne nevyhovujúci stav. Nová študovňa pritom nie je obyčajnou. Pod vedením doktorandov tu chceme robiť rôzne kurzy. Pre prvákov tu budeme realizovať podporu so štúdiom a študenti, ktorí boli na stážach v zahraničí napríklad cez európsky výmenný program Erasmus, tu budú predávať ostatným svoje skúsenosti a zážitky,“ hovorí Juraj Majera, zo Študentského cechu strojárov, ktorý sa zameriava na zlepšovanie podmienok študentov. V študovni preto nechýba ani moderná premietacia technika.

Priestory študovne prešli komplexnou rekonštrukciou. „Miestnosť bola v značne zlom stave. Bolo nutné vymeniť elektroinštaláciu, podlahy a spraviť nový kazetový strop. V rámci podpory sme financovali aj jej vybavenie zariadením, ktoré si zvolili študenti podľa svojich potrieb. V novej študovni tak okrem nových stolov, stoličiek a poličiek pribudli aj pohovky a špeciálna počítačová technika,“ vysvetľuje Alexandra Pappová z Nadácie Volkswagen Slovakia. Každý z nových počítačov disponuje dokonca dvomi monitormi. „Keďže študenti tu budú pracovať s konštrukčnými a simulačnými programami sú dve obrazovky veľmi veľkým prínosom. Študovňa je tak vybavená na naozaj profesionálnej úrovni,“ dodáva J. Majera.

K úprave priestorov prispela aj Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Učebňa bude vďaka nej vybavená učebnicami a pomôckami. „Tento projekt hodnotím veľmi pozitívne najmä preto, že vzišiel z iniciatívy študentov. Zároveň je to veľká podpora novým generáciám technikov a strojárov, ktorých na Slovensku potrebujeme. Spolupráca s Volkswagen Slovakia je veľmi rozumná. Aj mimo školy budú mať študenti priestor, kde môžu profesionálne robiť zadania, či sa spoločne podporovať a posúvať ďalej,“ uviedol František Hulík, riaditeľ účelového zariadenia študentských domovov a jedální Slovenskej technickej univerzity.