foto

Bratislava, 30. marec 2016 – Nadácia Volkswagen Slovakia podporila jedinečný vzdelávací projekt Experimentovanie po nemecky. Žiaci prvého stupňa základných škôl budú v nemeckom jazyku experimentovať na hodinách prírodovedy.

Experimentovanie po nemecky je prvý komplexne vypracovaný koncept výučby prírodovedy v nemeckom jazyku pre prvý stupeň základných škôl v Európe. „Edukačný program podporuje praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov,“ vysvetľuje význam projektu autorka pracovných listov v nemčine pre metodiku CLIL Beata Menzlová zo Štátneho pedagogického ústavu. V spolupráci s Goetheho Inštitútom a finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia vytvorili tento jedinečný projekt.

Tu si môžete prečítať celú tlačovú správu: Tlačová správa vo formáte PDF.

Fotogalériu Nadácie Volkswagen Slovakia nájdete tu.