foto

Bratislava, 29. september 2015 – Nadácia Volkswagen Slovakia podporí 18. ročník Festivalu vedy a techniky 2015. Pod patronát si vzala súťažnú kategóriu Elektrina a mechanika.

Celoštátnu súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov žiakov druhého stupňa základných a stredných škôl „Festival vedy a techniky 2015“ organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Žiaci odprezentujú vedecko-výskumnú činnosť formou panelovej prezentácie a súťažiť budú o ceny a postupy na medzinárodné súťaže a prehliadky.

Tu si môžete prečítať celú tlačovú správu: Tlačová správa vo formáte PDF.

Fotogalériu z Festivalu vedy a techniky 2015 nájdete tu.