vw_nadacia Bratislava, 15. jún 2016 – Nadácia Volkswagen Slovakia prináša novú formu podpory pre detské domovy
a domovy sociálnych služieb. Vďaka dlhodobému projektu „S Nadáciou v pohybe“ môžu uvedené zariadenia
bezplatne získať na šesť mesiacov automobil. Aj týmto spôsobom Nadácia pokračuje v rozširovaní aktivít
v sociálnej oblasti po celom Slovensku.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu.