Účastníci školenia Technika hrou od základných škôl 20.9.2016 v ZŠ Karloveská, Bratislava

Účastníci školenia Technika hrou od základných škôl 20.9.2016 v ZŠ Karloveská, Bratislava

V rámci vzdelávacieho projektu na podporu technického vzdelávania na prvom stupni základných škôl „Technika hrou od základných škôl“ sa 20. septembra uskutočnil prvý workshop pre zástupcov základných škôl. Jeho cieľom bolo predstavenie celého projektu, možnosti absolvovania bezplatného akreditovaného školenia pre učiteľov a získania metodickej príručky s pracovnými listami. Takmer 100 účastníkov si tiež vyskúšalo realizáciu aktivít v praxi.

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia v spolupráci s Trnavskou univerzitou je zameraný na podporu technického vzdelávania. ,,Tematicky je projekt napojený na výučbu na prvom stupni základných škôl a každodenné aktivity žiakov, napríklad ako zdvihnúť predmet pomocou prúdu vody, alebo ako je možné odmerať rýchlosť vetra,” približuje Alexandra Pappová z Nadácie Volkswagen Slovakia. Školám, ktoré sa do projektu zapojili, bude poskytnuté bezplatné akreditované školenie spolu s názornými príkladmi aktivít, metodické príručky, pracovné listy a súbor pomôcok na realizovanie aktivít.

Fotografie zo školenia si môžete pozrieť tu.