Anjelská akadémia

63 mladych dobrovoľníkov absolvovalo v dňoch 23.-25. marca 2012 v Smoleniciach Anjelskú akadémiu. Anjeli načerpali nové vedomosti a zručnosti pri práci s deťmi v detských domovoch, v náhradnej rodinnej starostlivosti a v rodinách v kríze, čím zavŕšili prvý semester prvého a druhého ročníka akadémie.

Anjeli mali počas stretnutia v Smoleniciach príležitosť vypočuť si 11 prednášok a zúčastnili sa 13 zážitkovo-vzdelávacích aktivít, ktoré im pomohli objaviť svoje jedinečné schopnosti a nadania pre prácu s deťmi.

Zaujala aj prednáška Rebecci Lueppen, projektovej manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá sa v roku 2012 stala partnerom Anjelskej akadémie. Vo svojej prezentácii pani Lueppen rozvinula tému  dobrovoľníctva v komerčnej sfére, hovorila o možnosti motivovania zamestnancov k dobrovoľníctvu a zodpovednosti veľkých firiem voči spoločenského prostrediu, v ktorom fungujú.

„Vnímame sa ako súčasť slovenskej spoločnosti a preto si Volkswagen Slovakia pokladá za povinnosť k tejto spoločnosti niečím prispieť a zlepšiť rámcové podmienky predovšetkým v oblasti vzdelávania a kvalifikácie,“ hovorí pani Lueppen.

Dobrovoľnícky – anjelský program je jedným z pilierov Spoločnosti Úsmev ako dar. Anjeli navštevujú deti v detských domovoch, v náhradných rodinách a v rodinách v kríze, zmysluplne im vypĺňajú voľný čas, pomáhajú s učením, organizujú pre ne výlety a tábory.

Dobrovoľníci musia absolvovať Anjelskú akadémiu – vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Certifikát absolventom potvrdzuje, že majú vedomosti o špecifických  potrebách detí v detských domovoch, poznajú sociálne zákony a získali zručnosti, ktoré im umožňujú pracovať s deťmi a budovať s nimi pevné a stabilné vzťahové väzby. V minulom roku (2011) zorganizovali „anjeli“ pre deti spolu 890 jednodňových aktivít, 33 viacdňových aktivít a 29 pobytových podujatí.