foto

Bratislava, 13. október 2015 – Prostredníctvom grantových programov „Vzdelaním k integrácii“, „Vzdelanie = Budúcnosť“ a „Budúcnosť aj s autizmom“ podporila tento rok Nadácia Volkswagen Slovakia vzdelávanie znevýhodnených a postihnutých detí sumou viac ako 41 000 eur.

Špecifické metódy vzdelávania sirôt a detí v náhradnej starostlivosti (detské domovy a profesionálne rodiny) podporila nadácia grantovým programom „Vzdelanie = Budúcnosť“. Sumou takmer 10 000 eur uviedla do života päť interaktívnych projektov predovšetkým v oblastiach dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka.

Tu si môžete prečítať celú tlačovú správu: Tlačová správa vo formáte PDF.

Fotogalériu Nadácie Volkswagen Slovakia nájdete tu.