Nadácia Volkswagen Slovakia úspešne ukončila v poradí už tretí ročník grantového programu Vzdelaním k integrácii, ktorého hlavným cieľom je uľahčiť začlenenie mentálne a telesne postihnutých detí do reálneho života a spoločnosti. Doposiaľ podporila Nadácia až 27 jedinečných projektov sumou viac ako 46 000 €.

Na podporu detí s poruchou psychického vývinu bude do 13. septembra otvorený grantový program Budúcnosť aj s autizmom. Zameriava sa predovšetkým na výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s autizmom. V minulom roku podporila Nadácia 9 subjektov sumou viac než 27 000 €. Žiadosť o grant na realizáciu projektov v aktuálne otvorenej výzve môžete zaregistrovať tu.

Viac o podpore sociálne a zdravotne znevýhodnených sa dočítate na spravodajskom portáli Bratislava 24.