Nadácia od roku 2012 vyhlasuje grantový program určený výlučne pre stredné odborné školy. Jej cieľom je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách, sprístupniť najmodernejšiu techniku školám a zároveň podporiť motivovaných žiakov a učiteľov. V roku 2015 bola téma grantového programu Zavádzanie rogramovanie do škôl prostredníctvom Yrobotov – open hardware platformy. Komisia sa rozhodla podporiť až 8 projektov, na ktoré okrem finančnej podpory čaká aj metodický materiál, roboty a školenie v priestoroch závodu Volkwagen Slovakia. Zoznam projektov nájdete tu.