Na základe motta ,,Vedomosti tvoria budúcnosť“ podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia už ôsmy rok oblasť vzdelávania, a tým vytvára priestor pre efektívne fungujúcu modernú spoločnosť.

V roku 2016 podporila Nadácia až 236 projektov v rámci množstva tematicky zameraných grantových programov a spolu s ďalšími dlhodobými aktivitami prerozdelila viac ako 930 000 €. Podpora zmysluplných vzdelávacích projektov detí i dosplelých smerovala do všetkých regiónov Slovenska, z ktorých pochádzajú zamestnanci Volkswagen Slovakia.

Pozrite si krátky zostrih aktivít Nadácie v roku 2016 tu.