Začiatkom novembra sme pre učiteľov stredných škôl pripravili v bratislavskom závode workshop, na základe ktorého sa môžu uchádzať o grant v rámci programu Stredné školy a technika 2013. Workshop absolvovalo vyše 40 učiteľov z 22 stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si mohli vybrať jednu z troch ponúkaných prednášok z oblastí logistiky, autoelektroniky a počítačového spracovania obrazu. Tie pre predagógov pripravili naši odborníci z praxe. Úlohou učiteľov je teraz v najbližších dňoch na základe získaných vedomostí a odporúčaní pripraviť životaschopné projekty a odovzdať ich do 2.12. 2013 na adresu Nadácie. Komisia bude pri výbere prihliadať na kreativitu projektu, efektivitu naplánovaných úloh pri dosahovaní cieľov či na aktívnu participáciu študentov na projekte.